Despre investiţia în oameni

0

Viitorul nu prea lasă timp de gândire prezentului. Societăţile sunt tot mai complexe, iar statele competitive centrate pe dezvoltare caută soluţii pentru ca cetăţenii lor să fie adaptaţi în mod continuu la provocările ”viitorului permanent”.
Uniunea Europeană este preocupată de o nouă Agendă pentru competenţe. Care presupune ca obiectiv strategic cetăţeni mai activi, încurajaţi, angrenaţi în procese de educaţie şi instruire continuă pe toate treptele vieţîi.
Suntem, din păcate, ca ţară, mult în urmă şi la acest capitol. În vreme ce media europeană pentru participanţii la proiecte de formare profesională este de 31%, în România doar 8% dintre români participa la astfel de cursuri.
Participarea adulţilor la procesul de învăţare continuă rămâne de asemenea foarte scăzută, în contradicţie cu nevoia pe scară largă de actualizare a competenţelor acestor oameni (1,2% faţă de 10,8% media europeană).
În pofida unor progrese înregistrate, numărul şomerilor motivaţi să se angajeze în procesul de învăţare este încă foarte mic (2,1% în comparaţie cu 9,5% media europeană). Aceeaşi situaţie şi în cazul persoanelor în vârstă (0,3% faţă de 6,9% media europeană) sau al adulţilor slab calificaţi (0,3% faţă de 4,3%).
Dacă ne uităm şi la ”distribuţia” pe regiuni a proceselor de învăţare continuă, vom avea şi de aici o cheie a înţelegerii nivelului mai redus de competitivitate în Sud-Estul şi în Nord-Estul ţării.
Învăţarea continuă a adulţilor, formarea profesională permanentă nu sunt mofturi, nu sunt chestiuni birocratice de bifat. Sunt resurse importante pentru dezvoltare.
De aceea cred că pentru crearea cu adevărat a unui sistem coerent de învăţare continuă (nu fragmentat cum este azi), este nevoie de o nouă abordare mult mai responsabilă la toate nivelurile de decizie. Investiţiile inteligente în oameni înseamnă dezvoltare, înseamnă viitor pentru România.
Avem o Strategie naţională pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii adoptată în 2015, dar care nu este pusă nici după trei ani în aplicare!!!
Cadrul juridic care instituie centrele comunitare pentru învăţare pe tot parcursul vieţii a fost adoptat în august 2017, însă sprijinul pentru consolidarea capacităţilor şi formarea de profesionişţi în învăţământul pentru adulţi, în sensul asigurării calităţii în furnizarea de educaţie diversă, nu au fost încă dezvoltate!
Ce mai aşteptăm ca să punem cap la cap lucrurile în practică şi adulţii din toate mediile sociale şi de rezidenţă să poată accesa cursurile, achiziţiile de cunoştinţe şi abilităţi de care au nevoie pentru a avea un job, pentru a avea un job mai bun, pentru a paşi pe o treaptă superioară în activitatea lor?
Cum deblocăm lucrurile pentru a pune în aplicare măsurile privind învăţământul pentru adulţi??!
Carta drepturilor fundamentale ale UE (care are aceeaşi valoare juridică precum Tratatele Uniunii) prevede la art. 14 că ”orice persoană are dreptul la educaţie, precum şi la accesul la formare profesională şi formare continuă pe tot parcursul vieţii”.
O respectăm sau nu?!

Deputatul Ion Cupă – președintele ALDE Dolj

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ