Aleşii locali mai cer o dată baza hipică din Parcul Romanescu de la MTS
Primăria Craiova îşi tot ia hipodrom

Municipalitatea doreşte să acceseze fonduri europene pentru reabilitarea hipodromului, intenţionând redeschiderea acestuia pentru competiţii - arată proiectul de hotărâre adoptat de consilierii locali craioveni. Este vorba de ediţia revăzută şi adăugită, a doua oară, a unei hotărâri adoptate de consiliul local în 2015, anul din care datează demersurile pentru transferul imobilului.

0

După ce au aprobat, în urmă cu trei ani, hotărârea privind preluarea Hipodromului, aleşii locali au modificat-o în 2017, la cererea MTS, care motiva, printre altele, că e nevoie de o hotărâre cu dată mai recentă pentru promovarea unei Hotărâri de Guvern. Modificările respective nu au fos suficiente, ultima variantă a proiectului, adoptată în şedinţa de marţi a CLM prevăzând şi un termen limită pentru reabilitarea Hipodromului: autorităţile locale au la dispoziţie 10 ani să o finalizeze. «Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.331/2017, după cum urmează: a) Art.1 va avea următorul conţinut: ”Se aprobă transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi declararea acestuia din interes public național, în interes public local.” b) Art.3 alin.(1) va avea următorul conţinut: ,,Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă de a realiza lucrări de modernizare la acest imobil, în termen de 10 ani de la data preluării şi de a menţine destinaţia actuală a imobilului şi să asigure desfăşurarea activităţilor Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi unităţilor /instituţiilor din subordinea sau coordonarea acestuia”», se arată în proiectul de hotărâre adoptat de CLM.

MTS cu drept de control şi… expropriere
Restul hotărârii din 2017 rămâne neschimbat, acesta prevăzând, la solicitarea MTS, obligaţii stricte pentru edili, aceştia având sarcina să păstreze destinaţia imobilului sub ameninţarea controalelor ministeriale. «Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă să menţină destinaţia actuală a imobilului şi să asigure gratuitatea desfăşurării activităţilor specifice Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi a unităţilor/ instituţiilor din subordinea sau coordonarea acestuia. (…) Scopul prevederilor art.1 din prezenta hotărâre este accesarea de fonduri europene pentru modernizarea bazei sportive „Hipodrom”, în vederea aducerii acesteia la standardele necesare organizării de competiţii sportive. (…) Ministerul Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic, prin Clubul Sportiv Municipal Craiova, modul de folosire a imobilului transmis Consiliului Local al Municipiului Craiova, în conformitate cu destinaţia acestuia. (…) În situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilul transmis potrivit art. 1 nu este folosit în conformitate cu destinaţia, imobilul respectiv revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Clubul Sportiv Municipal Craiova. Art.3. (…) Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă să întreţină şi să modernizeze imobilul transmis şi să îl menţină la standardele de calitate privind desfăşurarea activităţilor specifice», se arată în hotărârea adoptată de Consiliul Local.
Documentul votat de aleşii craioveni prevede că predarea-primirea imobilului se face „pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern”.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ