Lucrări derulate de SC Apavil SA în municipiul Rm. VÂLCEA în perioada 19 – 23 februarie 2018

0

SC APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 19 – 23 februarie 2018o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI.S-au executatlucrări de amenajareterenprinbetonare/asfaltarepestrăzile: SplaiulIndependenței– Bl.12, Măceșului, Oituzintersecție cu Mărășești, Ostroveni PT 2.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă la adresele: Ciocăneștilornr. 2 șiSplaiulIndependenței – Bl 12.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– Se continuă cu racordarea la rețeaua electrică a Stației de Pompare Apă Potabilă pe strada Intrarea Stăncioiului;
– a fost ridicat la cotă un cămin canalizare pe str. str. Bucegi, nr. 3;
– a fost refăcut tortuarul prin montaj pavele pe str. Cerna la Bl. 36;
– a fost decopertat asfaltul în zona căminului de canalizare menajeră pe Intrarea Magnoliei;
– au fost ridicate la cotă căminele de canalizare menajeră pe str. Episcop Damaschin nr. 3;
– S-a asigurat asistență tehnică pe Calea lui Traian nr. 259;
– s-a continuatverificareașicurățareagurilor de scurgereși a căminelor de canalizaremenajeră, manual șimecanizat;
– s-a adus la stareainițialăsuprafațacarosabilăînzoneleîn care s-a intervenit;
– au fostaduse la cotăcăminele de canalizaremenajerătasate/deteriorate.

CĂMINE CURĂŢATE. S-au verificat și curățat manual căminele de canalizare și gurile de scurgere pe stăzile: Episcop Damaschin, Aurel Vlaicu, Grigore Antipa, Petrișor, 1 Mai, Regina Maria, Cerna, Maior V. Popescu, General Magheru, Gib Mihăescu, Emil Avrămescu, Lucian Blaga, Marin Preda, Tineretului, Ostroveni, Pandurilor, Mihai Eminescu.

S-a intervenitpentrudesfundarea, curățareașispălareamecanizată a rețelelor de canalizaremenajeră la următoareleadrese: Bd. Pandurilor – Bl. A8/2; str. I.L. Caragiale – Bl. A28/1, Bl. A34/1, Bl. A34/2, str. Mihai Eminescu – Bl. B12; Aleea Panseluțelor – Bl. C28; str. General Magheru – Bl. S1 și Bl. S2; Aleea Teilor – Bl. C10; str. Nicu Filipescu nr. 2; str. Petrișor – Bl. P9, sc. B; str. Doctor Hacman – Bl. 95, Bd. Tineretului – Bl. A11/2, str. Luceafărului – Bl. A20, Bd. Tineretului – Bl. A18, Bl. A12 și Bl. A11/1, sc. A, sc. D; Calea lui Traian – Bl. 1, Bl. 2, Bl. 3 și Bl. Filipin; str. I.C. Brătianu – Bl. A65 și Bl. A66, Bd. Nicolae Bălcescu – Bl. G50; str. Independenței – Bl. 12; str. Ferdinand – Bl. O4 și O8, str. Lucian Blaga – Bl. A50; str. Marin Sorescu – Bl. A37/2 și str. Nicolae Iorga – Bl. A26.

24 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 24 apometre, dintre care 22 verificate și înlocuite și 2 montaje apometre noi. Au fost realizate 5 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece, montate în rețea. De asemenea, au fost întocmite 12 avize de amplasament și 3 avize tehnice.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ