Activitate intensă la Apavil Centrul Vest

0

SC APAVIL SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 10-16 februarie 2018 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. S-a intervenit pentru remedierea unei pierderi stradale de apă în oraşul Băile Govora, str. Tudor Vladimirescu, în zona Liceului Tehnologic, operaţie ce a presupus săpătură, epuisment, montaj colier metalic şi umplutură pământ.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– s-a trecut la identificarea şi înlocuirea apometrelor care au fost ridicate în vederea verificării metrologice din oraşul Băile Govora – str. Tudor Vladimirescu şi Nuferilor, din satul Răpăneşti – com. Buneşti şi satul Văleni din comuna Păuşeşti-Otăsău;
– s-a efectuat igienizarea zonei din preajma staţiei de epurare Mihăeşti şi a perimetrului rezervorului de înmagazinare de la Palangine;
– s-a efectuat montaj branşament nou în satul Teiuşu, comuna Buneşti;
– au fost realizate operaţii de montare a staţiei de transmisie date ”Metrilog”, în vederea monitorizării nivelului de apă al rezervorului de înmagazinare şi a presiunii în reţeaua de distribuţie la staţia de apă Pietrari;
– s-a efectuat spălarea şi limpezirea unui tronson din reţeaua de apă ce alimentează satul Fireşti, comuna Buneşti;
– s-a menţinut supravegherea sistemului de alimentare cu apă a rezervorului de inmagazinare apă Pietrari;
– s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la staţiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Buneşti), la staţiile de epurare de la Pietrari, Mihăeşti şi Buneşti şi la staţiile de repompare din Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Buneşti;
– au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Frânceşti, cât şi ai apei menajere descărcate în pârâul Govora de la cele două staţii de epurare, Buneşti şi Mihăeşti, respectiv în râul Otăsău de la staţia de epurare Pietrari;
– s-au golit manual căminele staţiilor de repompare apă uzată nr. 10 şi nr. 17 din localitatea N. Bălcescu;
– s-a asigurat buna funcţionare a staţiilor de repompare apă potabilă SP1-Romani, SP2- Pădureţu din oraşul Băbeni;
– s-au efectuat lucrări de amenajare terasament pe str. Mărculeşti şi Dragoş Vrânceanu, acolo unde au avut loc intervenţii pentru remedierea pierderilor de apă;
– s-au efectuat lucrări de mentenanţă în cadrul staţiei de epurare ape uzate Șirineasa;
– au fost executate operaţiuni de motare clapet-pompă în cadrul staţiei de captare, tratare şi distribuţie apă Corbi – localitatea N. Bălcescu;
– s-au efectuat lucrări de reamenajare baraj şi şenal în cadrul staţiei de captare, tratare şi distribuţie apă Șirineasa;
– au fost realizate lucrări de amenajare terasament (turnare beton) în satul Marcea din cadrul punctului de lucru Şirineasa, acolo unde a avut loc o intervenţie pentru remedierea unei pierderi de apă din conducta stradală;
– s-au monitorizat lucrările de extindere reţea apă şi canalizare în zona Şerbăneasa-Pleşoiu din localitatea N. Bălcescu;
– s-au vidanjat căminele staţiilor de repompare apă uzată din localităţile Şirineasa şi N. Bălcescu;
– s-au efectuat lucrări de înlocuire vană în satul Rotărăşti din localitatea N. Bălcescu;
– au fost înlocuiţi robineţi şi apometre defecte în oraşul Băbeni;
– s-a monitorizat reţeaua de apă a oraşului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;
– s-a asigurat calitatea apei şi buna funcţionare a staţiilor de captare, tratare şi distribuţie a apei din Şirineasa şi localitatea N. Bălcescu – Predeşti şi Corbi, precum şi buna funcţionare a reţelei de canalizare Corbi-Rotărăşti, localitatea N. Bălcescu;
– s-a verificat rezervorul de acumulare apă 300 mc din localitatea Şirineasa.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ