Pe 6 decembrie, angajaţii primăriei postau pe site-ul instituţiei anunţul privind atribuirea primului contract din seria dedicată Casei Căsătoriilor (Casa Rusănescu). Este vorba despre un contract pentru servicii de proiectare, mai exact despre o expertiză tehnică şi o serie de studii şi avize necesare pentru a iniţia proiectul. Municipalitatea plăteşte 95.000 de lei pentru „ET+Studiu istoric şi documentar fotografic + Studiul Geotehnic + Studii şi expertize de componente artistice + DALI (inclusiv Macheta financiară), documentaţii pentru obţinere avuze/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism (inclusiv avizul de la MCC) pentru proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)”, după cum se arată în documentele publicate pe portalul primăriei.

Plan de marketing pentru Casa Căsătoriilor
Cinci zile mai târziu, pe 11 decembrie, municipalitatea a finalizat o nouă achiziţie, contractând un plan de marketing necesar proiectului. Pentru cei 5.000 de lei puşi la bătaie de primărie, firma care şi-a adjudecat contractul va trebui să furnizeze un „plan de Marketing conform prevederilor Ghidului Solicitantului POR 5.1 SUERD: culegerea datelor statistice diponibile prin investigarea surselor de date; analiza comportamentului consumatorului de cultură din România; culegerea de date din mediul local; analiza curentă a pieţei; stabilirea obiectivelor generale de marketing; strategii de marketing în vederea implementării obiectivelor Planului de marketing; planul de acţiune pentru implementarea strategiilor de marketing; bugetul Planului de marketing; analiza de risc a Planului de marketing; evaluarea şi controlul activităţii de marketing”, după cum precizează anunţul de atribuire.

Edilii vor finanţare prin SUERD
Între cele două contracte, edilii au explicat şi public ce planuri au cu clădirea monument din centrul Craiovei, publicând pe site-ul municipalităţii o informare. „Având în vedere oportunitatea oferită de Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1, Primăria municipiului Craiova intenţionează să depună o cerere de finanţare pentru implementarea proiectul cu titlul: „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)”.

Muzeu al personalităţilor craiovene
Potrivit detaliilor postate de reprezentanţii primăriei, Casa Rusănescu va deveni muzeu, edilii urmăresc prin proiectul finanţat din fonduri europene, pe lângă restaurarea imobilului monument istoric, reprofilarea acestuia ca Muzeu al Personalităţilor. „Obiectivele specifice ale proiectului constau în: conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural local şi a identităţii culturale prin restaurarea, consolidarea şi protecţia Casei Rusănescu, monument istoric de importanţă B şi de arhitectură de început de secol XX; punerea în valoare a elementelor de identitate locală prin restaurarea şi conservarea Casei Rusănescu şi transformarea acesteia în Muzeul Craiovei – Muzeul Personalităţilor Craiovene. Implementarea proiectului va contribui la redarea către municipiul Craiova a amplorii şi grandorii unui patrimoniu veritabil şi a completării ofertei de spaţii de cultură ale oraşului. Restaurarea Casei Rusănescu la nivel local va aduce zonei o diversitate de utilizatori (rezidenţi precum şi vizitatori ocazionali români şi străini) şi prin aceasta un ingredient pentru vitalitate urbană, coeziune socială şi siguranţă investiţională. Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a confortului comunităţii locale prin restaurarea obiectivului de patrimoniu reprezintă un element necesar procesului de revitalizare a municipiului Craiova”, se arată în informarea publicată pe site-ul Primăriei Craiova.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ