ALDE Dolj: Preţul energiei la consumatorul casnic trebuie să fie un preţ corect

Ion Cupă, președinte ALDE Dolj: “Comisia de anchetă asupra ANRE își va face datoria față de cetățeni, față de interesul public“.

0

Comisia Parlamentară de Anchetă asupra ANRE își propune ca în aproximativ 60 de zile să vină cu un raport clar asupra activității acesteia. Comisia – al cărui secretar este deputatul Ion Cupă, președintele ALDE Dolj- va verifica cum au fost transpuse în legislația secundară obligațiile ce decurg din legea energiei electrice și a gazelor naturale, dar și modul în care aceasta a influențat modificarea prețului energiei la consumatorul final.
Comisia va verifica de asemenea modul în care au fost respectate atribuțiile și obligațiile ce decurg din OUG 33/2004 privind organizarea și funcționarea ANRE din punct de vedere al structurii organizatorice, al promovării personalului, al desfășurării activității de control privind modul în care și-au îndeplinit operatorii atribuțiile legale.
Totodată, Comisia de anchetă va verifica și modul în care a fost asigurat un mediu concurențial eficient, transparent și nediscriminatoriu în funcționarea piețelor de energie electrică, gaze naturale, energie regenerabilă și certificate verzi, precum și modul în care a fost asigurată protecția consumatorului final și sprijinirea clienților vulnerabili.
Între obiectivele Comisiei de Anchetă figurează în același timp analiza modului în care lucrările de mentenanţă, întreţinere, exploatare şi investiţii au fost realizate de către operatori şi modul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a urmărit realizarea acestora, respectiv analiza modului în care au fost asigurate condiţiile adecvate pentru funcţionarea eficientă şi sigură a reţelelor de energie electrică şi gaze, funcţionarea în condiţii de siguranţă şi securitate a Sistemului Electroenergetic Naţional şi dezvoltarea reţelelor pe termen lung. „Obiectivul fundamental al Comisiei este a de a vedea în ce măsură interesul public este respectat. În acest sens vom evalua corect modul în care a acţionat Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru dezvoltarea unui sistem energetic naţional sigur, fiabil şi eficient, orientat către consumator şi cum şi-a respectat rolul de neutralitate şi arbitru între operatorii din sectorul energetic, respectiv producători, transportatori, distribuitori şi furnizori, pe de o parte, şi consumatorul final, în special consumatorul casnic”, precizează deputatul Ion Cupă, secretar al Comisiei parlamentare de anchetă asupra ANRE.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ