Regulamentul propus acum spre modificare a fost aprobat de consiliul local în urmă cu doi ani, stabilind, printre altele, o serie de interdicţii de circulaţie în zona centrală a Craiovei, cea pe care a fost implementat proiectul privind reabilitarea/revitalizarea ariei pilot din Centrul Vechi. Prevederile hotărârii de consiliu local din 2015 nu sunt însă suficient de stricte, au constatat edilii craioveni, care operează, în şedinţa de consiliu local din septembrie, o serie de modificări. «Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de funcţionare şi acces în Centrul Istoric al Municipiului Craiova, după cum urmează: 1. Art. 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: ,,Se interzice staţionarea/parcarea autovehiculelor pe zonele pietonale, sau în alte locuri decât cele cu destinaţie de parcare (excepţie făcând cele pentru aprovizionare, în condiţiile prezentului Regulament)”; 2. Art.23 se modifică, prin completare cu o nouă literă – f), cu următorul cuprins: „Parcarea /staţionarea autovehiculelor în alte locuri decât amplasamentele ce au destinaţie specială de parcare”; 3. Art. 27 se modifică prin completare, cu un nou alin. (3), cu următorul cuprins: „Operaţiunile de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staţionate şi parcate neregulamentar se vor efectua de către R.A.T. SRL, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 130/2017”. Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.211/2015», se arată în proiectul supus votului consilierilor locali craioveni la şedinţa din 28 septembrie.

Poliţia locală: Nu există sancţiuni pentru cei ce parchează pe zona pietonală
Potrivit raportului întocmit de funcţionarii Primăriei Craiova, modificarea regulamentului de acces în Centrul Istoric are loc la solicitarea poliţiei locale din municipiu, aceasta semnalând printr-o adresă problemele cu care se confruntă în teren din cauza lipsei de precizie a prevederilor actuale. De menţionat că mai sus pomenita adresă a fost înaintată municipalităţii încă din luna ianuarie a acestui an. «Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 211/2015 s-a aprobat ,,Regulamentul de funcţionare şi acces în Centrul Istoric al Municipiului Craiova” împreună cu anexele aferente acestuia, stabilindu-se astfel un cadru juridic unitar pentru funcţionarea agenţilor economici şi accesul autovehiculelor în zona centrului istoric. Cu toate că străzile din Centrul Istoric au devenit preponderent pietonale, potrivit acestui Regulament se permite ocazional circulaţia rutieră pentru aprovizionare, curăţenie şi întreţinere a domeniului public, pentru rezidenţi şi în situaţiile de urgenţă, iar accesul şi parcarea autovehiculelor rezidenţilor este permisă, pe amplasamentele special amenajate, în parcările de incintă existente. Având în vedere adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova cu nr. 8001/2017, prin care Poliţia Locală a Municipiului Craiova sesizează faptul că întâmpină dificultăţi în aplicarea de măsuri în cazul autovehiculelor ce staţionează în alte locuri decât cele prevăzute expres şi ţinând cont de faptul că în Regulament nu există sancţiuni pentru astfel de situaţii, se impune modificarea acestui regulament, în sensul instituirii unor sancţiuni contravenţionale principale şi complementare. Această modificare este impusă şi de faptul că art. 142 şi art. 143 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin HG nr. 1391/2006, nu reglementează în mod expres oprirea şi staţionarea vehiculelor în zonele preponderent pietonale», se arată în raportul anexat proiectului de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local Municipal.
.

Facebook Comments

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ