Muzeul Cărții și Exilului Românesc – completarea fondului Vintilă Horia

Aflată în administrarea Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”, Casa Dianu, monument istoric impunător al Craiovei, va intra, în perioada următoare, într-un amplu proces de consolidare și renovare. Locuință a familiei cu același nume la începutul secolului trecut, Casa Dianu a îndeplinit, în trecutul nu foarte îndepărtat, rolul de sediu al Școlii de Artă “Cornetti”.

0

Construită, la începutul secolului XX, pe trei niveluri, subsol, parter și mansardă, Casa Dianu prezintă și astăzi un interes deosebit din punctul de vedere al spațiului util disponibil. Refuncționalizarea integrală a tuturor sălilor și incintelor clădirii vine să răspundă unor realități de netăgăduit: diversificarea și înmulțirea constante a serviciilor pe care le oferă biblioteca. Încăperile clădirii, de un rafinament și o eleganță comparabile cu încintele Muzeului de Artă din Craiova, vor intra într-un amplu proces de reabilitare cu respectarea tuturor detaliilor de epocă. Numărul mare de documente și înscrisuri aparținând reprezentanților Exilului Românesc și ajunse, în ultimul an, în mai multe tranșe, la Biblioteca Aman reclama, încă din toamna anului 2016, un loc propriu, un templu consacrat cărții și cercetării. Este ceea ce se va realiza la finalul procesului de reabilitare a Casei Dianu, înființarea unui “Muzeu al Cărții și Exilului Românesc”. Revitalizarea unui trecut ilustru, ca mijloc de căpătâi, prin dotarea Casei Dianu cu aparatură și tehnică modernă, spații interactive și primitoare și, cel mai important, găzduirea celor mai importante colecții și fonduri lăsate posterității de exponenții Exilului Românesc, servește unui scop nobil și responsabil, în deplin acord cu menirea asumată de Biblioteca Aman. Viitorul Muzeu al Cărții și Exilului Românesc va fi organizat, așa cum se reține și în titlul celei mai noi dintre instituțiile culturale care se va fonda în România, la Craiova, în două mari secții. Pe de o parte, vor fi înglobate colecțiile și fondurile de carte provenite de la academicienii Dan Berindei și Dinu C. Giurescu, lucrări de istorie, diplomație și relații internaționale în cea
mai mare parte, biblioteca personală a cunoscutei scriitoare Ileana Vulpescu, precum și alte elemente, cărți, corespondențe etc., pentru care Biblioteca Aman a angajat tratative pe mai multe fronturi. Pe de altă parte, însă, aici vor fi adăpostite și deferite publicului toate înscrisurile și documentele create de reprezentanții Exilului Românesc în vestul Europei și în S.U.A., respectiv Canada. Va fi vorba despre un tezaur care va reuni atât elementele mobile, cărți, corespondențe, dosare cu însemnări inedite, fotografii și materiale audio-video, cât și piese fixe, exemplare de mobilier și diverse alte artefacte, pe care Biblioteca Aman le-a obținut până în prezent. Fonduri precum Basarab Nicolescu, Vintilă Horia, Mircea Eliade, Leonid Mămăligă sau Paul Barbăneagră, la care s-au alăturat arhivele Cenaclului de la Neuilly și ale Asociației Hyperion, vor putea fi cercetate și consultate în cadrul viitorului muzeu. Lista inventarului consacrat Exilului Rămânesc rămâne, evident, deschisă. Arhivele unor importante asociații culturale care și-au derulat activitatea în S.U.A. și Canada până la începutul anilor ’90, urmează să se alăture fondurilor deja constituite la Craiova, dovedind, dacă mai e nevoie, că se fac toate demersurile necesare întregirii constante a universului exilului românesc.
„Muzeul Cărții și Exilului Românesc” va avea în componența sa săli de expoziții permanente și temporare pentru adulți și copii, săli de concerte, săli multimedia, spații de lectură și de petrecere a timpului liber. Elementul central, totuși, va fi reprezentat de valoroasele fonduri de carte și documente pe care le-a obținut începând cu anul 2013. Momentul de față are o importanță crucială și se poate constitui într-o veritabilă piatră de hotar pentru activitățile noastre viitoare. Apariția unei instituții culturale în Craiova este o premieră pentru perioada postdecembristă. Nou și unic, cu un imobil, statut și fonduri inedite, este doar acest Muzeu al Cărții și Exilului Românesc. Este aceasta o onoare și o responsabilitate majoră pe care Biblioteca Aman și-a asumat-o. Pe linia completării fondurilor și colecțiilor pe care le vom deferi publicului, săptămâna trecută am înregistrat un nou succes răsunător. Am încheiat etapa de aducere la Craiova a bibliotecii personale aparținându-i lui Vintilă Horia. Am reușit, așadar, să întregim un fond consistent și am adus, de asemenea, mai multe piese de mobilier provenite din locuința ilustrului scriitor de la Villalba, de lângă Madrid. Singurul român distins cu premiul Goncourt, Vintilă Horia, a fost recuperat în întregime de Biblioteca Aman. Dispunem, între altele, de primele ediții ale cărților lui Vintilă Horia în limbile originale, de traducerile principalelor cărți, corespondență, însemnări, tablouri, fotografii, diferite obiecte personale și, aminteam anterior, câteva dintre piesele de mobilier din locuința scriitorului. Nu doar Vintilă Horia va putea fi descoperit prin multitudinea de documente și materiale pe care le-am adus la Craiova. Vor putea fi descoperiți și asumați, de asemenea, și alți exponenți ai Exilului Românesc precum Basarab Nicolescu, Mircea Eliade, Leonid Mămăliga ș.a. Muzeul Cărții și Exilului Românesc a făcut un nou pas în direcția pe care și-a fixat-o: recuperarea valorilor românești din afara granițelor”, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ