DSVSA Vâlcea- Recomandări sanitare veterinare în perioada caniculară

0

Tinând cont de avertizările meteorologice referitoare la caniculă şi furtuni violente, este necesară instituirea unor măsuri privind sănătatea şi bunăstarea animalelor
În acest sens:
Fermierii şi ceilalţi proprietari de animale vor fi informaţi cu privire la următoarele aspecte de care trebuie să ţină cont:
– asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale, care să poată oferi protecţie faţă de acţiunea directă a fenomenelor menţionate anterior;
– asigurarea unor cantităţi suficiente de apă şi furaje corespunzătoare (salubre);
– verificarea bunei funcţionări a echipamentelor de adăpare, de furajare, şi a sistemelor de ventilaţie;
– verificarea disponibilităţii echipamentelor de rezervă, în principal a sistemelelor de ventilaţie, şi generatoarelor de energie electrică;
– în caz de caniculă, animalele folosite pentru tracţiune sau animalele tinute pe pasuni nu vor fi exploatate sau pasunate în intervalul de timp 12.00 – 18.00,
– la orice modificare a stării de sănătate a animalelor precum şi modificări comportamentale, deţinătorul are obligaţia, sa anunţe urgent medicul veterinar imputernicit;
– administraţiile locale, pe teritoriul cărora există animale în transhumanţă, să cunoască situaţia reală şi să informeze deţinătorii de animale despre fenomenele prognozate;
– consiliile locale şi fermierii trebuie să se asigure că există posibilităţi de colectare şi neutralizare a deşeurilor animaliere;
– asigurarea unor locuri prestabilite pentru retragerea animalelor în cazuri excepţionale;
– în privinţa transporturilor de animale vii, inclusiv cele către abatoare, înainte de a pleca la drum se verifică dacă condiţiile de microclimat oferite de mijlocul de transport sunt adecvate şi asigurate pe întreaga durată a transportului
Privind sănătatea publică:
Consumatorii să se aprovizioneze cu produse alimentare de origine animală şi nonanimală inclusiv ape minerale şi băuturi răcoritoare, din locuri autorizate sanitar veterinar şi care să nu fie expuse spre comercializare la temperaturi necorespunzătoare.

Director executiv,
Dr. Mihai Gabriel Miclea

Facebook Comments

DISTRIBUIȚI
Articolul precedent
Articolul următorPatru zile de teatru la Râmnicu Vâlcea

LĂSAȚI UN MESAJ