Activitate intensă la Apavil Centru Vest

0

SC APAVIL SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 03 – 09 iunie 2017 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. Au fost remediate 5 avarii la reţeaua de apă pe străzile Petrolului, Dragoş Vrânceanu, Unirii din oraşul Băbeni, Palangine şi Tudor Vladimirescu din oraşul Băile Govora.
PROBLEME PUNCTUALE . Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– s-au verificat şi s-au curăţat căminele de racord din Băile Govora şi Buneşti;
– s-au verificat şi s-au curăţat căminele la stațiile de repompare Nicolae Bălcescu şi Şirineasa;
– s-au executat lucrări de schimbare piese defecte branşamente apă în satele Buzdugan şi Ursăreşti din comuna Păuşeşti, satul Teiuşu, din comuna Buneşti şi pe străzile Palangine şi Griviţei din Băile Govora;
– s-au efectuat golirea, dezinfectarea şi spălarea compartimentului II al rezervorului de înmagazinare apă potabilă Cucurigu din Băile Govora;
– s-au monitorizat lucrările de extindere reţea canalizare efectuate în zona Valea Mare din oraşul Băbeni;
– s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la staţiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păușești – Otăsău şi Buneşti), la staţiile de epurare de la Mihăeşti şi Buneşti şi la staţiile de repompare din Păuşeşti – Otăsău şi Buneşti;
– au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în Sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti – Otăsău şi Frânceşti, ca şi ai apei menajere descărcate în pârâul Govora;
– s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la staţiile de apă Predeşti şi Corbi (comuna Nicolae Bălcescu), ale staţiei de epurare Valea Bălceasca, ale staţiei de apă Şirineasa şi ale staţiilor de epurare Şirineasa şi Slăviteşti, ale staţiilor de pompare şi repompare apă potabilă SP1 – Romani, SP2 – Pădureţu din oraşul Băbeni;
– s-a asigurat buna funcţionare a reţelei de canalizare Corbi – Rotăreşti (comuna Nicolae Bălcescu);
– s-a asigurat calitatea apei şi buna funcţionare a STAP Şirineasa;
– s-au golit manual căminele staţiilor de repompare apă uzată nr. 10 şi 17 din comuna Nicolae Bălcescu;
– s-au executat lucrări de conservare a Staţiei de captare, tratare şi distribuţie apă din satul Frânceşti;
– s-a monitorizat reţeaua de apă a oraşului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;
– s-au înlocuit robineţi defecţi în comunele Şirineasa şi Nicolae Bălcescu, precum şi în oraşul Băbeni;
– s-a intervenit în cadrul staţiei de epurare ape uzate Dosul Râului din localitatea Nicolae Bălcescu.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în cursul săptămânii trecute, au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestea nu corespundeau din punct de vedere metrologic sau erau deteriorate.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ