ALDE are un proiect pentru Craiova

0

Faptul că ALDE are un proiect pentru Craiova nu cred că ar trebui să deranjeze pe nimeni. Dimpotrivă, ar trebui salutat faptul că o organizaţie politică locală încă tânără, la început de drum, are preocupări serioase, consistente, în raport cu prezentul şi viitorul oraşului.
Proiectul pe care îl propunem craiovenilor se numeşte Bănia Europeană – un oraş competitiv, oameni mulţumiţi, viitor sigur.
I-am spus aşa pentru că vrem să facem din Craiova un spaţiu urban modern, complementar – de identitate românească puternică şi de dezvoltare de tip european.
La baza acestui proiect am aşezat o nouă viziune strategică asupra dezvoltării Craiovei, articulată în jurul nevoilor fiecărei generaţii din oraş, fiecărei categorii sociale, proiectând în acelaşi timp un oraş adaptat nevoilor generaţiilor viitoare.
Este un document care lansează şase linii majore de acţiune pentru dezvoltarea accelerată a oraşului, dar care prevede şi o ordine de priorităţi a unor măsuri imediate care vor fi luate de candidatul nostru, Anişoara Stănculescu, dacă dumneavoastră, craiovenii, îi veţi acorda votul pentru a deveni noul primar al oraşului.
Totodată, proiectul conţine şi măsurile punctuale cerute candidatului nostru de cetăţenii cu care s-a întâlnit în diferite zone ale oraşului în cele câteva zile scurse de la începutul campaniei.
Mă voi opri aici doar asupra a trei teme majore pe care le cuprinde proiectul nostru (proiectul integral poate fi descărcat aici http://fastupload.rol.ro/2e3335d1d59161bc8f823775f90e98be.html) şi care cred că pot constitui subiecte serioase de dezbatere publică şi în această campanie electorală.
În primul rând, credem că se impune reevaluarea bugetului local, astfel încât procentul alocat pentru investiţii să fie majorat. Oricâte argumente împotrivă s-ar găsi, trebuie să înţelegem cu toţii că banii investiţi corect de municipalitate vor crea o spirală a investiţiilor, interne şi externe, care va genera bunăstare, locuri de muncă, siguranţă socială şi personală pentru craioveni. Craiova este astăzi pe ultimul loc între marile oraşe ale ţării cu doar 14% din Bugetul Local alocat pentru investiţii (Sibiul, de ex. alocă 38% !!!).
În al doilea rând, se impune eliminarea discrepanţelor semnificative între cartierele oraşului, în ceea ce priveşte accesul la utilităţi şi infrastructură (sistemele de alimentare cu apă, canalizare, colectarea, reciclarea şi depozitarea deşeurilor; siguranţa în alimentarea cu apă potabilă a oraşului, locuri de parcare, străzi şi alei secundare, spaţii verzi, curăţenie/ecologizare, mijloace moderne de transport).
În al treilea rând, trebuie să folosim mai bine inteligenţa şi creativitatea locală. Valorificarea cercetării craiovene în domeniul tehnologiilor moderne ne-ar ajuta să facem paşi mai rapizi către transformarea Craiovei într-un oraş inteligent, care să uşureze viaţa locuitorilor săi.
Instituţionalizarea consultărilor cu mediul de afaceri local în privinţa strategiei de dezvoltare, a corectării acesteia, în funcţie de factorii noi care apar, ar ajuta mai repede Craiova să găsească resurse funcţionale, aplicabile pentru reindustrializarea oraşului.
De aceea, ALDE propune constituirea pe lângă instituţia primarului, a unui Consiliu Consultativ Permanent pentru Dezvoltare Economică şi Modernizare Comunitară.
Proiectul nostru este unul deschis oricărui cetăţean al Craiovei care vrea să contribuie acum, dar şi pe viitor la o nouă Strategie de dezvoltare a oraşului. Dezvoltarea acestui Proiect va continua şi după terminarea acestei campanii electorale, pentru că este un demers politic serios, onest, nepoliticianist. Un demers făcut cu bună credinţă, menit să pună Craiova pe primul Plan şi să regenereze mândria locală a craiovenilor.

Deputatul Ion Cupă – președintele ALDE Dolj

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ