SC APAVIL SA – activităţi în Drăgăşani şi Prundeni

0

SC APAVIL SA a desfăşurat în săptămâna 17 – 21 aprilie o serie de activităţi în municipiul Drăgăşani şi în comuna Prundeni.
AVARII REZOLVATE. A fost remediată o avarie la reţeaua de apă pe strada I. C. Brătianu din oraşul Drăgăşani.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– s-au verificat şi s-au curăţat căminele de racord ale scărilor de bloc, subsolurile blocurilor, rigole şi guri de scurgere;
– s-au citit apometrele generale la scările de bloc;
– s-au executat lucrări de refacere cămin canalizare pe strada Căpitan Hoarcă;
– s-au continuat lucrările de execuţie a reţelelor de distribuţie apă potabilă în cartierul Valea Caselor şi cartierul Zărneni;
– s-a confecţionat armătură pentru spalieri la STAP nr. 1 Rudari;
– s-a curăţat amplasamentul la STAP Călina şi STAP Prundeni;
– s-au finalizat lucrările pentru devierea reţelei de distribuţie apă potabilă la podul de cale ferată în vederea realizării unei rigole;
– s-au continuat lucrările pentru realizarea contorizării scărilor de bloc;
– s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la toate staţiile de pompare apă din cadrul Sectorului Drăgăşani (municipiul Drăgăşani şi comuna Prundeni), precum şi la staţia de epurare din Drăgăşani, şi la staţiile de pompare şi repompare din Prundeni;
– au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în Sistemul Drăgăşani şi Sistemul Prundeni, ca şi ai apei menajere epurate descărcate în Contracanalul Olt.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în cursul săptămânii trecute au fost verificate şi înlocuite apometre la case, acolo unde nu corespundeau din punct de vedere metrologic sau erau deteriorate.
ASISTENŢĂ TEHNICĂ. A fost asigurată în continuare asistenţă tehnică la Staţiile de apă nr. 1 Rudari şi nr. 2 Olt, precum şi la Staţia de Epurare Drăgăşani, cu ocazia efectuării lucrărilor care privesc “Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată în aglomerarea Drăgăşani”, din cadrul proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ