ALDE Dolj: Demararea procesului de descentralizare va genera dezvoltare locală

Deputat Ion Cupă, Preşedinte ALDE Dolj: „Delegarea unor competenţe de la autorităţile centrale la cele locale este o decizie a Coaliţiei PSD-ALDE în favoarea cetăţenilor“.

0

ALDE a susţinut în nenumarăte rânduri, inclusiv prin vocea preşedintelui ALDE Dolj, deputatul Ion Cupă, oportunitatea repunerii de urgenţă a descentralizării pe agenda publică de priorităţi. Decizia guvernului din aceste zile de a adopta primele măsuri de descentralizare prin fixarea calendarului delegării unor competenţe de la autorităţile centrale la cele locale în şapte domenii, respectiv: agricultură, educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, mediu şi turism este o bună premisă pentru accelerarea dezvoltării locale.
În domeniul Agriculturii, descentralizarea va însemna cedarea către autorităţile locale a competenţelor privind implementarea politicilor cu privire la amenajarea şi dezvoltarea durabilă a teritoriilor rurale, avizele şi autorizările în privinţa desfăşurării activităţilor agricole.
În domeniul Culturii, autorităţile locale vor aviza concesionarea, darea în folosinţă sau intervenţiile la monumentele istorice de clasa B.
În Turism, emiterea brevetului de turism şi testarea ghizilor, clasificarea structurilor de primire turistică, autorizarea plajelor turistice, avizarea documentaţiilor tehnice privind construcţiilor din domeniul turismului vor intra în sarcina şi responsabilitatea autorităţilor locale.
În cazul Protecţiei Mediului, descentralizarea vizează elaborarea strategilor judeţene în domeniu, parcurgerea procedurilor privind actualizarea, revizuirea avizelor/acordurilor/autorizaţiilor de mediu, realizarea lucrărilor de întreţinere şi ecologizare a plajelor turistice.
În Sănătate, măsurile privesc descentralizarea activităţilor desfăşurate de direcţiile de sănătate publică, încheierea contractelor cu cabinetele medicilor de familie, coordonarea unităţilor sanitare din reţeaua autorităţilor locale.
În Educaţie, procesul se referă la descentralizarea activităţilor extraşcolare care se desfăşoară în palatele copiilor sau cluburile copiilor.
În cazul Tineretului şi Sportului, descentralizarea va viza taberele şcolare, cluburile şcolare şi cluburile sportive.
ALDE apreciază că apropierea deciziilor de cetăţean prin acest proces de descentralizare este o condiţie obligatorie, atât pentru modernizarea şi eficientizarea administraţiei publice, cât şi pentru recuperarea încrederii cetăţenilor în serviciile publice.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ