Primăria Craiova îşi face propriul ADR

Autoritatea Urbană înfiinţată de municipalitatea craioveană va face selecţia strategică a proiectelor finanţate din fonduri europene Potrivit unui proiect, pe ordinea de zi a şedinţei de consiliu local programată la finele lunii martie figurează şi înfiinţarea unei noi entităţi cu rol important în accesarea fondurilor europene. Autoritatea Urbană va deveni organism intermediar secundar, la iniţiativa Ministerului Dezvoltării şi a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, program care are alocat pentru polul de creştere Craiova o sumă de peste 47 de milioane de euro.

0

Înfiinţarea noii structuri este supusă votului consilierilor locali craioveni la şedinţa din 30 martie. „Art 1. Se aprobă constituirea structurii cu rol de Autoritate Urbană la nivelul Polului de creştere Municipiul Craiova, organism care va fi parte integrantă din sistemul de management şi control al Programului Operaţional Regional 2014-2020, îndeplinind rolul de Organism Intermediar secundar (de nivel II). Art.2. Se mandateaza Primarul Municipiului Craiova să semneze Acordul de delegare a atribuţiei de selectare strategică a fişelor de proiecte propuse spre finanţare în cadrul Axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operaţional Regional 2014-2020, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Urbane, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova să desemneze prin dispoziţie membrii Autorităţii Urbane, din reprezentanţi ai aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova”, se arată în proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei de consiliu local. Pentru exerciţiul financiar curent al UE, edilii craioveni au posibilitatea de a atrage prin POR aproape 48 de milioane de euro. „Bugetul repartizat Polului de creştere Craiova pentru Axa 4 – dezvoltare urbană durabilă – este de 47,91 milioane euro, din care aproximativ 39 milioane euro pentru prioritatea de investiţii mobilitate urbană”, se arată în raportul întocmit de funcţionarii Primăriei Craiova.

Arbitru de proiecte

Potrivit documentaţiei înaintate consilierilor locali, Autoritatea Urbană va avea rolul de a prioritiza şi selecta proiectele aferente SIDU (inclusiv proiecte din PMUD) finanţabile în perioada 2014-2020 prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020. Pornind de la lista de proiecte intermediare/portofoliul de proiecte al SIDU şi de la fişele de proiecte, Autoritatea Urbană va identifica, în limita alocărilor disponibile, proiectele finanţabile prin intermediul Axei prioritare 4 a POR în perioada 2014-2020. Autoritatea Urbană „aplică metodologia şi criteriile pentru selectarea strategică a fişelor de proiecte din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a polului de creştere Craiova, inclusiv din scenariul selectat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a polului de creştere Craiova, cu respectarea metodologiei şi a criteriilor de selectare strategică aprobate de CMPOR; asigură cadrul organizatoric, procedural şi metodologic, conform dispoziţiilor regulamentelor europene şi legislaţiei naţionale relevante, în acest sens, beneficiind, din partea AMPOR, de îndrumare metodologică şi asistenţă de specialitate necesare elaborării manualelor de proceduri interne şi derulării activităţilor specifice AU; organizează procesul de selectare strategică a fişelor de proiecte la nivel local şi asigură transparenţa şi imparţialitatea acestuia, în conformitate cu prevederile procedurale, cu prevederile Documentului cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile şi/sau ale ghidurilor specifice elaborate de AMPOR şi răspunde de desfăşurarea acestui proces. Selectarea fişelor de proiecte se realizează în baza metodologiei furnizate prin Documentul cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, se arată în proiect.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ