Posturile temporar vacante din sănătate, ocupate fără concurs?

Senatorul PNL Romulus Bulacu solicită simplificarea procedurii pentru ocuparea posturilor temporar vacante din unităţile sanitare publice.

0

Senatorul PNL de Vâlcea, Romulus Bulacu, l-a interpelat pe ministrul sănătăţii, Florian Daniel Bodog, în legătură cu procedura pe care o consideră “anevoioasă”, a ocupării unor posturi temporare în unităţile sanitare publice. În interpelarea sa, parlamentarul liberal face menţiunea că până în anul 2015 astfel de posturi erau ocupate fără concurs şi dă de înţeles că aceasta nu era o soluţie tocmai rea. Având în vedere că atât angajarea fără concurs cât şi prelungirea procedurilor de angajare sunt idei la fel de proaste şi de radicale – căci este vorba despre sănătatea unui popor – , ar trebui căutată soluţia de mijloc: concurs fără birocraţie.
Iată interpelarea parlamentarului liberal care ar putea constitui un bun pretext de dezbatere pe această temă.

Vă supun atenţiei un efect negativ al Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.869/2015, Secţiunea a 2-a. Mai exact, procedura anevoioasă ce presupune parcurgerea anumitor etape, cu termene stricte ce durează în timp şi au ca rezultat, în cele mai multe cazuri, imposibilitatea angajării. Prin Ordinul menţionat, ocuparea pe perioada determinată a posturilor temporar vacante de medic, medic dentist, farmacist, biologist, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice are loc numai prin concurs/examen. Cum unităţile spitaliceşti judeţene au trecut în subordinea Consiliilor Judeţene, scoaterea unui post la concurs însumează o procedură greoaie, birocratizată şi complexă, fapt ce duce ca de la momentul vacantării temporare şi până la scoaterea postului la concurs să treacă un termen chiar şi de 6 luni. Acest tip de procedură duce, în cele mai multe cazuri, la imposibilitatea ocupării postului vacant a cărui durată e limitată în timp (post temporar vacant ocupat pe perioada determinată). De asemenea, se ajunge la o incompatibilitate cu natura urgentă a angajării într-o unitate sanitară publică, adesea confruntată cu deficit acut de personal calificat în raport cu numărul mare de pacienţi. Nu în ultimul rând, aceste prevederi nu ţin cont de obiectivele ce stau la baza elaborării programelor naţionale de sănătate prevăzute de art.46 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, actualizată: „a) rezolvarea cu prioritate a problemelor de sănătate, în conformitate cu Strategia naţională de sănătate a Ministerului Sănătăţii Publice; b) utilizarea eficientă a resurselor alocate pentru îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor aprobaţi; c) fundamentarea programelor pe nevoile populaţiei, evidenţiate din date obiective; d) asigurarea concordanţei cu politicile, strategiile şi recomandările instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale în domeniu”, opinează Bulacu în înterpelare.

„Menţionez că până în iunie 2015, posturile temporar vacante din sistemul sanitar se ocupau fără concurs”

Romulus Bulacu

Acesta subliniază faptul că, până în urmă cu doi ani, posturile temporar vacante din sistemul sanitar se ocupau fără concurs: „Menţionez că până în iunie 2015, posturile temporar vacante din sistemul sanitar se ocupau fără concurs, în funcţie de solicitările care îndeplineau cerinţele. Pe cale de consecinţă, domnule Ministru, cu autoritatea de care dispuneţi, vă rog să-mi comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere privind situaţia expusă şi care sunt măsurile pe care le veţi lua pentru eficientizarea acestei proceduri”, se arată în interpelarea adresată ministrului sănătăţii.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ