CAS Dolj, instituţia unde totul merge strună

Unităţi spitaliceşti private ce oferă servicii de calitate, farmacii în aproape toate localităţile Doljului, îngrijire la domiciliu pentru 1.600 de persoane şi aproape 9.000 de decizii pentru dispozitive medicale, toate acestea rezultă dintr-un raport întocmit de Casa de Asigurări de Sănătate Dolj pentru anul 2016. Potrivit preşedintei CAS Dolj, Mihaela Luci Ştefan, instituţia nu se confruntă la ora actuală cu nicio problemă, semn că asigurările de sănătate merg ca unse în judeţul Dolj.

0

Raportul de activitate al Casei de Asigurări de Sănătate Dolj, aferent anului 2016, arată faptul că în judeţul nostru funcţionează 38 de spitale. Pe lângă cele de stat, în relaţie contractuală cu CAS Dolj se află şi unităţile sanitare private. Acestea din urmă acoperă toată gama de servicii medicale. „În anul 2016 la nivelul CAS Dolj s-au derulat 38 de contracte de furnizare de servicii medicale în asistenţă medicală spitalicească, din care 26 de unităţi sanitare sunt private şi furnizează următoarele tipuri de servicii: în regim de spitalizare continuă – recuperare, medicina fizică şi balneologie, obstetrică- ginecologie, neonatologie; în regim de spitalizare de zi: endocrinologie, obstetrică-ginecologie, medicina internă, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, oncologie medicală, cardiologie, neurologie, ORL, gastroenterologie, pediatrie, dermatologie, chirurgie orală şi maxilo-facială, recuperare, medicina fizică şi balneologie”, a precizat preşedintele CAS Dolj, Mihaela Luci Ştefan.

Doljenii nu duc lipsă nici de farmacii. Fie că stau la oraş, fie că locuiesc în sat, aceştia îşi pot procura medicamente chiar din localitatea de domiciliu sau din zone nu foarte îndepărtate. „În anul 2016, decontarea consumului de medicamente s-a efectuat la nivel realizat, dar cu încadrare în creditele de angajament alocate anual cu această destinaţie. În judeţul Dolj nu există zone descoperite din punct de vedere al asigurării accesului la medicamente cu şi fără contribuţie personală”, a completat Ştefan. Dintre cei 155 de furnizori de medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Dolj, 112 sunt în mediul urban (cu 155 de farmacii) şi 43 sunt în mediul rural (cu 178 de farmacii şi 25 de oficii locale de distribuţie). În ceea ce priveşte îngrijirea la domiciliu a doljenilor, la Casa de Asigurări de Sănătate Dolj au fost înregistrate, anul trecut, un număr de 1.640 cereri, dintre care 1.600 au fost aprobate, fiind emise decizii pentru ele şi 40 au fost respinse. „Casa de Asigurări de Sănătate analizează cererea şi recomandarea făcută de către medicul de specialitate, într-un interval de două zile lucrătoare de la data depunerii, iar cererea este aprobată în limita sumei prevăzute pentru această destinaţie. La analiza cererilor şi recomandărilor primite, Casa de Asigurări de Sănătate va lua în considerare numărul de zile de îngrijiri medicale la domiciliu de care a beneficiat asiguratul în ultimele 11 luni.
Scopul îngrijirilor la domiciliu este să ofere îngrijiri de cea mai bună calitate pacienţilor cu boli cronice, ameninţătoare de viaţă, incurabile”, a explicat preşedintele CAS Dolj.

În anul 2016, nu au fost probleme nici cu dispozitivele medicale. Astfel, cei 46 de furnizori, dintre care 14 din Craiova, au avut grijă să îşi respecte termenii contractuali, CAS Dolj emiţând aproape 9.000 de decizii pentru dispozitive medicale. „În anul 2016, au fost emise un număr de 8.942 decizii pentru dispozitive medicale, dintre care: 1.751 au fost decizii pentru dispozitive pentru protezare stomii, 2.169 decizii echipamente pentru oxigenoterapie, 147 decizii proteze pentru membrul inferior, 867 decizii dispozitive pentru incontinenţă urinară, 1.188 proteze auditive, 44 decizii proteză externă de sân, 62 decizii pentru deficienţe vizuale, celelalte decizii s-au eliberat pentru dispozitive de statică şi mers”, a conchis Mihaela Ştefan. Dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice se acordă pentru o perioadă determinată sau nedeterminată, în baza prescripţiei medicale eliberate de medicul de specialitate.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ