Primăria Râmnicu Vâlcea organizează concurs pentru consilier, clasa I

0

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea de:
consilier, clasa I, grad profesional principal – Unitatea Locală de Monitorizare – Direcţia Dezvoltare Locală.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, în data de 6 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs
– Condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti;
– Condiţii de vechime: minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs, bibliografia pentru concurs se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, pe site-ul www.primariavl.ro. şi la nr. de telefon : 0250.736.080.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ