Şomerii doljeni, „mobilizaţi” pentru prime de până la 15.500 de lei

În încercarea de a debloca piaţa muncii, foştii guvernanţi au readus în discuţie acordarea primelor de instalare, reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj fiind responsabili cu mediatizarea acestor măsuri. Astfel, şomerii trebuie să ştie că dacă acceptă un loc de muncă într-o altă localitate şi dacă sunt de acord cu schimbarea domiciliului, primesc o primă de instalare, care a crescut de la 3.500 de lei la suma de 12.500 lei sau 15.500 lei. O altă variantă este prima de instalare, aceasta fiind acordată dacă o persoană îşi găseşte de lucru la mai mult de 50 de kilometri de localitatea de domiciliu, dar nu vrea să se şi mute acolo unde lucrează.

0

La nivelul judeţului Dolj, în perioada ianuarie-decembrie 2016 au fost acordate nu mai puţin de 18 prime de instalare, doljenii care au beneficiat de cei 3.500 de lei de la stat mutându-se în Slatina sau Caracal. De asemenea, au fost situaţii când şomerii fie s-au mutat în Craiova, din anumite localităţi, fie în Segarcea sau Cerăt. În prima lună a anului curent, nu a fost acordată nicio astfel de primă. Motivaţi financiar de stat sunt şi doljenii care îşi găsesc de lucru la mai mult de 50 de kilometri de localitatea de domiciliu, dar care nu se mută în oraşul respectiv. Aceştia primesc 1.000 de lei, la nivelul judeţului Dolj fiind înregistrate, anul trecut, nu mai puţin de 15 prime de încadrare.

Prime de 78.000 de lei
Potrivit unui bilanţ al AJOFM Dolj, sumele alocate pentru acordarea primelor de instalare, pentru anul 2016, sunt în valoare totală de 63.000 de lei. Totodată, pentru primele de încadrare au fost alocaţi nu mai puţin de 15.000 de lei. Doljenii nevoiţi să plece departe de casă pentru un loc de muncă, puţini la număr după cum se arată în informarea AJOFM Dolj, au fost încadraţi pe posturi cum sunt: contabil, inginer autovehicule rutiere, medic stomatolog, farmacist, funcţionar economic, şofer sau manipulant mărfuri.

12 luni la locul de muncă şi dovezi trimestriale ale încadrării
Înainte de a solicita aceste prime, persoanele în cauză trebuie să fie sigure că rămân la locul de muncă minimum 12 luni. Asta pentru că atât prima de încadrare, cât şi prima de instalare se restituie integral de către angajat dacă încetează raporturile de muncă din motive imputabile lui, într-o perioadă mai mică de un an de zile de la data încadrării în muncă. Anul trecut, la nivelul judeţului Dolj nu a fost întâlnită nicio situaţie de acest fel. Conform legii, beneficiarii primei de instalare sunt obligaţi să prezinte în fiecare trimestru, până în data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, timp de un an de zile, dovezile emise de angajator că sunt încadraţi. Dovezile pot fi prezentate personal sau prin scrisoare cu confirmare de primire, acestea constând în adeverinţe de salariat.

Peste 60 de localităţi în planul de mobilitate
În vederea încurajării şomerilor de a trece la muncă, a fost întocmit, la nivel naţional, un Plan naţional de mobilitate. Pe această listă au fost trecute localităţile cu grad de marginalizare peste medie şi severă, cu grad redus de dezvoltare şi cu pondere ridicată a şomerilor. Din judeţul Dolj au fost înscrise peste 60 de localităţi, printre acestea numărându-se Bistreţ, Bulzeşti, Caraula, Galicea Mare, Amărăştii de Jos, Argetoaia, Bârca, Gogoşu, Lipovu, Negoi, Orodel, Rast, Valea Stanciului, Vârtop, Vela. Dacă până în decembrie 2016 suma aferentă primelor de instalare era de 3.500 de lei, aceasta a crescut considerabil şi este cuprinsă între 12.500 şi 15.500 de lei. Pentru a beneficia de această primă, este necesar ca localitatea în care persoana îşi stabileşte noul domiciliu să fie cuprinsă în Planul naţional de mobilitate. Hotărârea nr.903/29.11.2016 pentru aprobarea Planului naţional de mobilitate poate fi consultată pe site-ul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj. Doljenii care nu au acces la Internet pot obţine informaţiile necesare de la sediul AJOFM Dolj.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ