Curtea de Conturi confirmă haosul financiar păstorit de Constantina Dumitrescu
Batjocură pe bani publici la Asociaţia Macedonenilor

Aşa cum Indiscret în Oltenia a dezvăluit încă din primăvara acestui an, actuala şefă a Asociaţiei Macedonenilor din România, Constantina Dumitrescu, a tratat bugetul instituţiei pe care o conduce ca pe propria puşculiţă, angajând cheltuieli impresionante fără a respecta legislaţia în vigoare. Mai mult decât atât, banii au fost cheltuiţi pentru bunuri şi servicii care nici măcar nu au legătură cu asociaţia ori cu obiectul ei de activitate. În total, vorbim de peste 1,6 milioane de lei, bani care provin din bugetul de stat, prin intermediul Departamentului pentru Relaţii Interetnice, aflat în subordinea Secretariatului General al Guvernului.

0

Apele extrem de tulburi în care se scaldă, de ani de zile, conducerea Asociaţiei Macedonenilor din România au ieşit la iveală în urma unui control al inspectorilor Curţii de Conturi, care a vizat Secretariatul General al Guvernului. Raportul de audit financiar a scos la iveală faptul că „Asociaţia Macedonenilor din România nu a procedat la înregistrarea (…) în evidenţa contabilă a bunurilor achiziţionate din fonduri publice“, aşa cum prevede art.43 (1) din Ordonanţa Guvernului nr.26/20.01.2000 actualizată. Mai mult, AMR „a achiziţionat din fonduri publice produse, lucrări şi servicii, fără respectarea principiilor obligatorii de: nediscriminare, tratament egal, recunoaştere reciprocă, transparenţă, proporţionalitate şi eficienţă în utilizarea fondurilor publice“, aşa cum prevede art.2 alin 1 din OUG nr.34.2006. Cum ar fi cheltuirea a aproape 5.000 de lei, reprezentând „contravaloarea unor servicii de curăţat obiecte textile, pentru care nu s-a făcut dovada că au legătură cu asociaţia“.

Chirii nejustificate, bine remunerate
Din raportul Curţii de Conturi mai aflăm, spre exemplu, că AMR a achitat chirii pentru sediile deţinute de peste 77.000 de lei, în condiţiile în care închirerea acestora „nu este justificată şi susţinută de numărul membrilor asociaţiei şi nici de amploarea acţiunilor desfăşurate pentru susţinerea minorităţii macedonene“. Cea mai mare parte din sumă a fost folosită pentru achitarea chiriilor pentru cele trei sedii din judeţul Dolj: Craiova, Băileşti şi Urzicuţa, deşi distanţa dintre ele este de sub 100 de kilometri.
De asemenea, raportul de audit scoate la iveală că AMR a cheltuit peste 295.000 de lei pentru achiziţia a două autoturisme de transport persoane, a câte 9 locuri fiecare, în condiţiile în care asociaţia deţinea în proprietate sau în folosinţă alte 4 autoturisme, iar statutul asociaţiei nu are prevăzute acţiuni care să justifice eficienţa cumpărării şi exploatării unor astfel de mijloace de transport.

Deconturi pe… ochi frumoşi
De departe cea mai mare gaură descoperită de inspectorii Curţii de Conturi în bugetul Asociaţiei Macedonenilor vizează contravaloarea unor lucrări de reparaţii pe care, însă, conducerea asociaţiei nu le-a putut justifica cu acte. Mai exact, este vorba despre suma de 607.000 de lei folosiţi, se pare, pentru reabilitarea sediului din Bucureşti şi care, aşa cum constată inspectorii CC, a depăşit valoarea de achiziţie a imobilului. În plus, s-a constatat faptul că asociaţia „nu a contractat în vederea efectuării reparaţiilor persoane specializate în analiza şi fundamentarea necesităţii efectuării lucrărilor de reparaţii, nu a fost elaborată o expertiză tehnică în acest sens, aşa cum prevăd actele normative în vigoare. De asemenea, entitatea nu a prezentat documente din care să reiasă recepţia lucrărilor (…)“.

Vacanţe pe bani publici
Daca actuala conducere a Asociaţiei Macedonenilor din România a ajuns să-şi ducă până şi hainele la curăţătorie pe banii instituţiei, ar fi fost, probabil, de neimaginat să plece în vacanţă pe banii proprii. Aşa se face că inspectorii Curţii de Conturi au stabilit că, din bugetul AMR, au fost cheltuiţi peste 24.500 de lei pentru deplasări şi servicii de cazare, fără respectarea legislaţiei în vigoare. Mai exact, fie au fost prezentate documente care nu îndeplinesc calitatea de documente justificative, fie nu au fost prezentate deloc, aşa cum este cazul sumelor cheltuite pentru servicii de cazare în lunile iulie şi august 2015 în staţiunea Mamaia, inspectorii CC nereuşind să afle numele persoanelor cazate, serviciile hoteliere incluse sau, măcar, numărul nopţilor de cazare.

Ai carte, ai parte
O altă descoperire interesantă a inspectorilor Curţii de Conturi vizează cheltuirea unei sume de peste 130.000 de lei, reprezentând banii pentru editarea unor cărţi. Astfel, conform raportului, Asociaţia Macedonenilor din România a cheltuit 132.292 de lei pentru editarea, doar în 2015, a unui număr de 29 de cărţi, dintre care 16 cărţi de bucate macedonene, fiecare în tiraj de aproximativ 1.000 de exemplare. Conform inspectorilor CC, „tirajul este nejustificat în condiţiile în care AMR are doar 30 de membri şi nu s-a procedat la vânzarea acestor cărţi în vederea realizării de venituri“. Cu alte cuvinte, cărţile au fost tipărite ca să… fie tipărite, scopul fiind justificarea achitării unor drepturi de autor extrem de generoase către anumite persoane care, la rândul lor, deveneau generoase făţă de fundaţia controlată de şefa AMR, Constantina Dumitrescu. Despre acest subiect (care ne-a adus şi un proces de calomnie din partea sus-numitei) puteţi afla mai multe accesând arhiva Indiscret în Oltenia: http://www.indiscret.ro/articol-metoda-donatiilor-brevetata-de-constantina-dumitrescu-a-bagat-dna-ul-in-sediul-partidei-romilor.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ