ANUNȚ

0

UAT Filiași, titular al proiectului „Execuție rețea de apă potabilă în satul Fratoștița, orașul Filiași, județul Dolj“, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Execuție rețea de apă potabilă în satul Fratoștița,  orașul Filiași, județul Dolj“, propus  a fi amplasat în satul Fratoștița, orașul Filiași, județul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj, Craiova, Str.Petru Rareș nr.1, județul Dolj, în zilele de luni- joi, între orele 08.00- 16.30 și vineri, între orele 08.00- 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii și observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

Facebook Comments