ANUNȚ

0

UAT Filiași, titular al proiectului „Realizare stație de epurare și rețea de canalizare în satul Fratoștița, orașul Filiași, județul Dolj“, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Realizare stație de epurare și rețea de canalizare în satul Fratoștița, orașul Filiași, județul Dolj’’, propus a fi amplasat în satul Fratoștița, orașul Filiași, județul Dolj.

PRIMAR,
GHEORGHE MARIN

Facebook Comments