APAVIL S.A. Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

0

APAVIL S.A., titular al proiectului: „Extindere reţea de canalizare menajeră şi racorduri”, propus a fi realizat în mun. Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, jud. Vâlcea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea în procedura de evaluare a impactului asupra mediului.
1. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, în zilele de luni-vineri, orele 09:00-14:00, precum şi la adresa de internet www.apmvl.anpm.ro.
2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea.

Facebook Comments