La Călimăneşti, printr-un proiect european, au fost montate peste 1.800 de corpuri de iluminat cu led

Primăria Călimăneşti a anunţat recent finalizarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public în oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea”. Astfel, au fost montate: 1.835 corpuri de iluminat cu led, 24 puncte de aprindere pentru alimentarea şi telegestionarea iluminatului public, un sistem de telegestiune, 348 stâlpi noi de iluminat public şi 25 panouri fotovoltaice.

0

„Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile obţinută prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 «Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiţie 3.1»”. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea C – Iluminat Public.
Obiectivul general al proiectului a fost modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea şi completarea aparatelor de iluminat cu aparate cu tehnologie LED.
Finanţarea nerambursabilă a fost de 11.173.307,30 lei, din care valoarea contribuţiei europene (FEADR) – 9.691.133,88 lei şi valoarea contribuţiei din bugetul naţional – 1.482.173,42 lei.
Prin implementarea acestui proiect, oraşul Călimăneşti are un sistem inteligent de monitorizare, dispecerizare, comandă şi diagnoză, care permite în timp real accesul la parametrii de funcţionare ai reţelei. Astfel, au fost montate: 1.835 corpuri de iluminat cu led, 24 puncte de aprindere pentru alimentarea şi telegestionarea iluminatului public, un sistem de telegestiune, 348 stâlpi noi de iluminat public şi 25 panouri fotovoltaice”, potrivit anunţului Primăriei Călimăneşti. 

Facebook Comments