CEO dă 50 de milioane de euro pentru a transporta cărbunele cu trenul până la sucursale

Complexul Energetic Oltenia (CEO) este dispus să ofere până la 50 de milioane de euro pentru a transporta cărbunele pe calea ferată, de la depozitele din carierele miniere la depozitele de la sucursalele electrocentrale din subordine.

0

Complexul a lansat, zilele trecute, procedura de achiziţie a unui acord cadru pentru transportul feroviar al cărbunelui energetic la cele trei sucursale: Electrocentrale Turceni, Electrocentrale Ișalnița și Electrocentrale Craiova II. La termocentralele din județele Gorj și Dolj, CEO dispune de grupuri energetice pe bază de lignit, așa că are nevoie de cărbunele din cariere. Licitația a fost împărțită în trei loturi, pentru fiecare sucursală în parte, iar acordul se poate încheia cu unul sau mai mulţi operatori. Valoarea totală estimată a acordului cadru este de 208.292.200 de lei, fără TVA. Adică un maxim de 247.867.718 lei cu TVA, echivalentul a 50 de milioane de euro.

CEO a stabilit valoarea estimată a achiziției pentru fiecare sucursală în parte. Astfel, pentru transportul feroviar al cărbunelui până la Sucursala Electrocentrale Turceni valoarea maximă a contractului este de 100.860.000 de lei, fără TVA. Pentru transportul destinat Sucursalei Electrocentrale (SE) Ișalnița, valoarea estimată este de 76.982.200 de lei, fără TVA, în timp ce pentru serviciile de transport feroviar de cărbune la SE Craiova II suma pusă în joc este de 30.450.000 de lei. Se știu și cantitățile minime și maxime de cărbune care trebuie transportate pentru fiecare lot în parte. La Turceni ar fi nevoie de minim 6.850.000 de tone de cărbune și de maxim 19.950.000 de tone. La Ișalnița ar trebui să ajungă minim 3.230.000 de tone și maxim 9.780.000 de tone de cărbune, iar la SE Craiova II între 1,5 milioane de tone și 4,5 milioane de tone.

Ofertele sunt așteptate până la data de 12 noiembrie. Criteriul de atribuire a acordului cadru este „cel mai bun raport calitate preţ“, unde prețul contează în procent de 90%. Diferența de punctaj vine de la capacitatea de transport a operatorului. Pragul minim este de 9.000 de tone/zi (pentru acest tonaj nu se va acorda punctaj). Punctajul maxim se acordă doar pentru o capacitate de 14.000 de tone/zi (şapte trenuri complete/zi), care trebuie atinsă în 24 de ore de la solicitarea Complexului Energetic. CEO nu are altă variantă de transport a cărbunelui decât calea ferată (așa au și fost proiectate sucursalele). Excepție face Sucursala Electrocentrale Rovinari, unde cărbunele ajunge direct pe banda transportoare, cariera fiind aproape de Termocentrala de la Rovinari. Conform Planului de restructurare și decarbonare al CEO, până în 2026 Complexul va trebui să rămână doar cu două blocuri energetice la Rovinari și cu unul la Turceni, și toate în rezervă (vor porni doar la nevoie).

Facebook Comments