Anunţ începere proiect Primăria Filiaşi

0

Comunicat de presă

                                                                                             Data: septembrie 2021

Anunţ de începere a proiectului cu titlul „Amenajare Zonă Lacuri în oraşul Filiaşi, Judeţul Dolj“ + „Protejarea şi dezvoltarea faunei şi florei acvatice a lacurilor aflate în proprietatea oraşului Filiaşi“ + „Reabilitare şi Modernizare şi Extindere Bibliotecă Orăşenească Filiaşi“.

Numele beneficiarului: UAT ORAŞ FILIAŞI
Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl constituie amenajarea zonei de lacuri în Oraşul Filiaşi, Protejarea şi dezvoltarea florei şi faunei acvatice a lacurilor aparţinând oraşului Filiaşi şi Reabilitare, Modernizare Bibliotecă orăşenească Filiaşi şi Extindere cu Corp Nou cu destinaţie Casă de cultură.   

Obiective specifice
Prin această investiţie, UAT Oraşul Filiaşi propune îmbunătăţirea spaţiilor publice urbane prin:
– instalarea unor cişmele stradale şi mobilier urban (bănci, foişoare, coşuri de gunoi);
– amenajarea a două locuri de joacă pentru copii, a unui teren sintetic de minifotbal şi o zonă de agrement cu mese de tenis;
– lucrări de decolmatare ţi consolidare a malurilor pârâului Cioranu, pârău ce menţine aportul de apă proaspătă în cele trei lacuri;
– decolmatare canal de evacuare a apei din lacuri;
– decolmatarea fundurilor lacurilor;
– lucrări de consolidare a talazurilor interioare;
– îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale, culturale prin reabilitarea şi modernizarea bibliotecii orăşeneşti şi transformarea ei într-un stabiliment modern care să poată primi locuitorii oraşului, precum şi extinderea acestuia cu un corp nou cu destinaţia Casă de Cultură.

Valoarea totală a proiectului: 14.248.499,33 lei
Finanţarea nerambursabilă: 13.950.005,15 lei
Valoarea cofinanţării din FEDR: 12.099.494,44 lei
Valoarea contribuţiei din bugetul naţional: 1.850.510,71 lei
Data începerii proiectului : 01.08.2018
Data finalizătii proiectului: 31.12.2023
Codul MySMIS: 126670

www.inforegio.ro facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Facebook Comments