SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 10 – 16 aprilie 2021

0

APAVIL SA a desfăşuratşi în perioada10 – 16 aprilie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Eroilor, Apusului, Aranghel, 1 Mai, Caiselor, Calea lui Traian și Dealul Malului intersecție cu Intrarea Gheorghe Olănescu.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Intrarea Poenari și Matei Basarab.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a igienizat perimetrul rezervorului Capela;
  • s-au început lucrările de execuție cămin Stație de pompare pe strada Livezi;
  • se continuă lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
  • s-a verificat și curățat rețeaua de canalizare menajeră de pe strada Nicolae Titulescu;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate. 

           REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Tineretului – blocurile A18 și S2, strada Kalamata, strada Iancu Pop, strada Eroilor, Aleea Gladiolelor – blocurile C18 și C25, strada Mihai Eminescu – blocul B13, strada Antim Ivireanu, strada Octavian Goga , strada General Magheru – blocurile S3 și V1, strada Nicolae Titulescu, strada Calea lui Traian – blocurile S15, S16 și 7, strada Nicolae Iorga – blocurile A94 și A97, strada Prundului, strada Rapsodiei – blocul N1, bulevardul Dem Rădulescu , strada Lucian Blaga – blocul A49, strada Matei Basarab – blocul 113, strada Iustinian Marina, strada Cerna – blocul C10.

          25 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 25 de apometre, dintre care 16 verificate și înlocuite și 9 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 9 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 26 avize de amplasament și 2 avize tehnice.

Facebook Comments