APAVIL SA – ANUNȚ

0

privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

  • 1 post referent în cadrul Serviciului Contractare, Centru exploatare Nord
  • 1 post economist în cadrul Serviciului Contractare Rm. Vâlcea

Concursul constă în probă scrisă și interviu care se vor desfășura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.

Concursul  se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:

  • selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 16.04.2021, ora 1300 ;                    
  • proba scrisă se va susține în data de  22.04.2021, ora 0900;
  • interviul se vor susține în data de  28.04.2021, ora 0900  .             

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  15.04.2021, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530   și  vineri între orele 0700 – 1300.

Facebook Comments