Ion Cupă, candidat PMP Mehedinţi pentru Camera Deputaţilor:
„Trebuie să inversăm balanţa între importul şi exportul de mâncare. Nu e normal să importăm brânză de 5 ori mai mult şi legume de 7 ori mai mult decât exportăm”

România are resurse pentru dezvoltare. Ele trebuie doar organizate mai bine, puse în valoare inteligent şi cu bun simţ naţional. Este inacceptabil ca ţăranii noştri, fermierii, agricultorii să ajungă să-şi arunce roadele muncii lor în vreme ce importăm de 5,3 ori mai multă brânză şi de 7,7 ori mai multe legume decât exportăm.

0

7 măsuri urgente pentru transformarea agriculturii în motor de dezvoltare economică

PMP este singura voce politică a satului românesc. Singurul partid care în mod sistematic poartă un dialog peste tot în ţară cu cei din lumea satului românesc. Vom duce în Parlament toate cererile agricultorilor şi ne vom bate pentru rezolvarea lor.
PMP a demarat discuţii serioase privind alocarea bugetară a fondurilor europene pentru sectorul agricol, pe regiuni de dezvoltare. Personal, cred că fondurile europene alocate Olteniei, de exemplu, ar trebui să fie acordate proporţional cu nevoile pe care le au cetăţenii acestei zone. Este absolut necesar să existe o repartizare echitabilă a sumelor de bani comunitari, pentru a diminua cu adevărat decalajele între regiuni.

Cred, de asemenea, că subvenţiile pentru fermierii români trebuie echivalate cu cele ale fermierilor din UE. Ţăranul român nu e un european de rangul doi pentru a fi tratat discriminatoriu în raport cu restul Europei. Trebuie să beneficiem de oportunitatea creată prin decizia Comisiei Europene de a suspenda Pactul de Stabilitate şi de Creştere. Putem accesa finanţări, împrumuturi avantajoase ce pot fi utilizate pentru proiecte de investiţii care nu sunt finanţabile prin fondurile structurale.

PMP va propune investiţii în crearea de lanţuri integrate pentru sectoarele legumicol şi zootehnic la nivel regional si judeţean; vrem construirea a 8 – 10 centre de colectare brânză lapte, ciuperci, fructe de pădure  în zonele montane şi de colectare legume, fructe şi zarzavaturi în zonele marilor bazine legumicole şi producătoare de fructe.

O măsura foarte utilă este suportul pentru crearea de food-huburi care să permită o desfacere mai competitivă a produselor agricole româneşti; vom încuraja procesarea  şi dezvoltarea produselor agricole finite printr-un cadru legislativ adecvat în acord cu nevoile de dezvoltare ale fermelor de familie şi ale cooperativelor româneşti.

Avem multe oportunităţi, inclusiv în judeţul Mehedinţi, pentru a dezvolta agricultura ecologică, ale cărei produse sunt tot mai căutate acum. PMP propune o taxare scăzută a agriculturii ecologice, stimulente fiscale şi sprijin instituţional pentru obţinerea de granturi, inclusiv granturi guvernamentale celor care vor să-şi construiască o fermă.

Decolmatarea canalelor de irigaţii, repararea sistemelor de pompare, achiziţia de sisteme fixe şi mobile de irigaţii şi oferirea gratuită a apei fermierilor este o măsură urgentă care trebuie luată pentru a valorifica peste tot munca şi investiţiile făcute.

Între primele decizii ale noului guvern, noi, PMP, credem că trebuie să-şi găsească loc extinderea ajutorului de minimis şi la alte culturi în afara tomatelor. 

Acest pachet minimal de 7 măsuri va genera o relansare a agriculturii româneşti , depăşirea efectelor negative generate de criza sanitară.

Comandat de PMP Mehedinţi, executat de SC Indiscret Media SRL, Cod AEP: 11200012

Facebook Comments