Culele „Izvoranu“ şi „Cernăteştilor“ – pilonii viitorului muzeu al satului oltenesc

Aflate, în prezent, în plin proces de reabilitare, culele de la Cernăteşti şi Brabova, două din cele trei construcţii de acest fel din judeţul Dolj, vor reprezenta „stâlpii de susţinere“ ai viitorului muzeu al satului oltenesc, un proiect ambiţios al Consiliului Judeţean Dolj care, pe de-o parte, va pune în valoare patrimoniul cultural al judeţului şi, pe de altă parte, va reprezenta un punct de atracţie pe harta turistică a regiunii.

0

Graţie unui proiect cu finanţare europeană, în valoare de aproape un milion de euro, derulat de Consiliul Judeţean Dolj, culele de la Cernăteşti şi Brabova trec, în aceste zile, printr-un amplu proces de reabilitare şi restaurare menit să readucă la viaţă două construcţii extrem de importante pentru moştenirea culturală a judeţului şi a regiunii Oltenia. „Aşa cum se ştie, am reuşit să obţinem un milion de euro din fonduri europene pentru a consolida şi restaura culele din comunele Brabova şi Cernăteşti, monumente istorice de interes naţional şi unele dintre puţinele construcţii de acest tip care s-au mai păstrat în Oltenia“, spune preşedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile.


Având în vedere faptul că vorbim despre două obiective cu o istorie deosebită şi o arhitectură aparte, intervenţiile asupra celor două clădiri sunt derulate cu maximă atenţie, pentru a fi păstrată autenticitatea. Principalele lucrări incluse în proiect vizează consolidarea clădirilor, într-o variantă care să păstreze autenticitatea construcţiei, restaurarea elementelor din lemn, metal şi zidărie, reconstituirea cât mai fidelă a celor care nu mai pot fi restaurate, precum şi executarea finisajelor interioare şi exterioare, păstrându-se într-o măsură cât mai mare materialele originale. De asemenea, vor fi instalate sisteme de detecţie a incendiilor şi antiefracţie. Apoi, cu sprijinul specialiştilor de la Muzeul Olteniei, instituţia care administrează în prezent culele, se va trece la etapa care prevede asigurarea dotărilor necesare prin achiziţionarea unor obiecte tradiţionale de mobilier ori ţesături, cât şi mijloace moderne de prezentare a exponatelor, precum ghiduri audio sau echipamente de afişaj. Concret, vor fi achiziţionate şi utilizate obiecte tradiţionale cum ar fi laviţe din lemn acoperite cu scoarţe, covoare, chilimuri şi alte ţesături de interior care vor fi expuse pe pereţi, iar ferestrele vor fi acoperite cu perdele tradiţionale. De asemenea, vor fi folosite manechine personalizate, în mărime naturală, reprezentând bărbaţi, femei şi copii, îmbrăcate în costume specifice. Astfel, vor fi reprezentate, sub formă de diorame, scene tradiţionale din viaţa locuitorilor, precum şi spaţii interioare dotate cu mobilier şi obiecte de uz casnic caracteristice zonei.
La fiecare etaj va fi amenajată o expoziţie tematică reprezentând diferite momente din viaţa satului, înfăţişări de artă tradiţională, expoziţie de obiecte tradiţionale şi populare etc. Expoziţiile vor fi concepute pe module, în aşa fel încât să se poată face schimbări narative la diferite perioade de timp. Expoziţiile vor fi interactive, vor utiliza mijloace moderne de prezentare a exponatelor, turiştii având la dispoziţie dotări şi echipamente interactive – ghid audio, plasme, panouri informative ce vor fi prevăzute cu adnotări în alfabetul Braille pentru asigurarea accesului la informare şi comunicare a persoanelor cu deficienţe de vedere. Se vor realiza filme de scurtă durată pentru prezentarea obiectivului de patrimoniu şi vor include şi prezentare mimico-gestuală.

O şansă pentru dezvoltare

Cosmin Vasile

Ignorate vreme de multe decenii, perioadă în care au ajuns într-o stare avansată de degradare, Cula Izvoranu şi Cula Cernăteştilor vor reprezenta, din vara anului viitor, odată cu finalizarea lucrărilor de reabilitare şi restaurare, o oportunitate extraordinară pentru acea parte a judeţului, care are potenţialul de a se transforma într-un punct de referinţă pe harta turistică a regiunii Oltenia. Cu o campanie inteligentă şi susţinută de promovare, culele s-ar putea transforma într-o veritabilă unealtă care să stimuleze afacerile din zonă, de la comerţ cu produse tradiţionale şi până la unităţi de cazare ori, de ce nu, să constituie baza unui festival care să concureze cu evenimente similar organizate în alte regiuni ale ţării.
„Aşa după cum am anunţat deja, după încheierea lucrărilor, culele vor fi dotate şi amenajate ca puncte muzeale. În plus, ne-am propus ca în vecinătatea lor să amenajăm Muzeul Satului Oltenesc, care va fi inclus în acelaşi circuit cultural şi turistic cu cele două cule. Astfel, vizitatorii vor avea posibilitatea de a studia aici şi locuinţele fortificate, şi gospodării ţărăneşti specifice diferitelor zone ale regiunii noastre“, a mai declarat Cosmin Vasile.
Avantajul amplasamentului viitorului muzeu este dat nu doar de existenţa celor două edificii, care vor funcţiona ca puncte muzeale, ci şi de faptul că, pentru a susţine promovarea zonei, Consiliul Judeţean Dolj a investit deja în reabilitarea unor artere rutiere gândite să facă parte din itinerarul de vizitare.


Cula Izvoranu


Cula Izvoranu-Geblescu a fost construită de boierul cu acelaşi nume, la finele secolului XVIII, pe moşia proprie a localităţii numite astăzi Brabova. Trebuie spus că, în esenţă, culele au fost clădiri menite protecţiei moşiilor şi pământurilor, pentru ca boierii să poată observa ceea ce se întâmplă pe pământurile lor. Cu toate astea, ele au fost folosite, în vremurile tulburi, pe post de clădiri de apărare, împotriva haiducilor şi cetelor de atacatori care însemnau primejdie pentru populaţiile din zonă.
Cula Izvoranu a trecut prin mai multe mâini de proprietari, după Izvoranu ea mergând la Radu Geblescu, apoi la fiul acestuia. Cula a rămas în familie şi i-a fost adăugat un al treilea etaj, cu foişor. Nelocuită din anul 1940, construcţia a trecut în proprietatea statului, iar dupa 1990 ea a fost scoasă din uz, decizie care a dus la degradarea accentuată a culei.

Cula Cernăteştilor

Cula Cernăteştilor a fost construită tot de boierii cu acelaşi nume, în comuna Cernăteşti, istoria consemnând că, încă din secolul XIV, după voinţa domnitorului Mircea cel Bătrân, aici a fost ridicată o construcţie militară de către Dimitrie Cernat. Alte izvoare istorice o menţionează din secolul al XVIII-lea.
Iniţial, construcţia semifortificată din Cernăteşti a avut două nivele, iar mai apoi a fost completată cu un al doilea etaj, cu o cursivă din lemn.
În anii 1967-1969, cula a trecut în patrimoniul statului ca bun abandonat ajuns într-o stare de ruină, fiind restaurată de organele locale şi adusă la înfăţişarea ei originală. În anul 1972 a primit funcţiunea de muzeu, destinaţia ei fiind aceea de a găzdui mărturii ale trecutului din acel loc. Supravegherea permanentă a culei, datorită faptului că aceasta a primit funcţiunea de muzeu, a împiedicat dispariţia unor părţi sau elemente de construcţie care ar fi făcut foarte dificilă restaurarea monumentului istoric. Cum din anul 1969 nu au mai fost făcute niciun fel de lucrări de întreţinere şi reparaţii, şi această culă se află într-o stare avansată de degradare.

Facebook Comments