LUCRĂRI DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA, în perioada 03 – 09 octombrie 2020

0

APAVIL SA a desfăşuratşi în perioada03 – 09 octombrie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Ostroveni, Buda și Aurelian Sacerdoțeanu.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Dumitru Drăghicescu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a asigurat asistență tehnică pe strada Gura Văii;
  • s-a igienizat perimetrul rezervorului de apă Copăcelu și al Stației de pompare Râureni;
  • s-a înlocuit tronson rețea de canalizare menajeră pe străzile Maior V. Popescu și Mihai Viteazu;
  • s-a refăcut cămin de canalizare pe strada Calea lui Traian;
  • s-au reașezat plăci suport beton cămine de canalizare pe strada Râureni;
  • –          s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.  

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Kalamata, strada Mihai Viteazu, strada Maior V. Popescu, strada Știrbei Vodă, strada Dacia, strada Digului, strada Lespezi, strada Nichita Stănescu, strada Splaiul Independenței – blocurile 3 și 6, strada Calea lui Traian – blocurile S15, S20, S24, S26 și S31, strada Regina Maria – blocul J, strada Florilor – blocul S38, strada Aleea Bradului – blocul C1, strada Lucian Blaga – blocul A38/III, strada Eugen Ciorăscu – blocul A52, strada Nicolae Iorga – blocul A24/III și bulevardul Tineretului – blocul A9.

12 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 12 de apometre, dintre care 10 verificate și înlocuite și 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 4 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 6 avize de amplasament și 5 avize tehnice.

Facebook Comments