Administraţia judeţeană dă 650.000 de lei pe noul document de căpătâi pentru dezvoltarea Doljului pe următorii şapte ani
CJ Dolj îşi schimbă conducerea şi strategia

Mai-marii CJ Dolj au lansat în sistemul electronic de achiziţii publice un contract de consultanţă pentru strategia de dezvoltare judeţeană aferentă exerciţiului financiar 2021-2027. Pe lângă elaborarea documentaţiei cerute de consiliul judeţean, consultanţii vor avea şi sarcina de a şcoli un lot de funcţionarii din Palatul Administrativ din Craiova.

0

Procedura de achiziţie publică pentru „Servicii de Elaborare strategie de dezvoltare a judeţului Dolj 2021- 2027 şi instruire personal CJ Dolj în domeniul planificării strategice şi fundamentarea deciziei Ia sediul CJ Dolj” în cadrul proiectului „Dezvoltare strategică şi eficienţă administrativă – Judeţul Dolj”, cod MySMIS 135061, a fost lansată de consiliul judeţean pe 22 septembrie, deschiderea ofertelor fiind programată luna următoare. Potrivit documentaţiei întocmite de funcţionarii CJ Dolj, administraţia judeţeană are nevoie de un „instrument performant şi inovativ” de fundamentare şi implementare a deciziilor pentru perioada 2021-2027 – următorul exerciţiu financiar al UE, în perspectiva atragerii de fonduri europene. „Având în vedere atribuţiile consiliului judeţean privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, precum şi importanţa existenţei unui document programatic care să asigure cadrul strategic şi de referinţă pentru strategiile elaborate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, Consiliul Judeţean Dolj întreprinde demersurile necesare pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare economico-socială pentru perioada 2021-2027. Consiliul Judeţean Dolj are nevoie de un instrument performant şi inovativ de planificare şi fundamentare a deciziilor, respectiv o strategie de dezvoltare a judeţului Dolj gândită pentru următoarea perioadă de programare, bine întocmită, care să ţină cont de actualul context local şi european, de oportunităţile existente şi de constrângeri, inclusiv financiare, să integreze aspecte inovative şi să identifice noi direcţii de dezvoltare, sau să crească eficienţa celor existente”, se arată în documentaţia postată de reprezentanţii CJ Dolj în sistemul electronic de achiziţii publice.

Funcţionarii CJ Dolj, instruiţi în planificare strategică

În paralel cu elaborarea strategiei de dezvoltare a judeţului, considerată ca recepţionată în momentul în care va fi adoptată, sub forma unui proiect de hotărâre în plenul CJ Dolj, consultanţii vor avea şi sarcina instruirii personalului din aparatul de lucru al consiliului judeţean. „Complementar cu serviciile de elaborare a SDES Dolj, sarcina de a se asigura de corectitudinea analizei situaţiei existente, de a oferi inputul necesar unei prioritizări investiţionale, pe bază consultativă – rămâne a personalului din aparatul propriu al CJ Dolj şi instituţiilor sale, iar în final a organului decizional. Apare astfel nevoia de îmbunătăţire a capacităţilor şi abilităţilor personalului autorităţii, astfel încât acesta să poată face faţă exigenţelor şi mai ales urgenţei procesului actual de programare, şi ulterior, a procesului de absorbţie a acestora. Din acest deziderat rezultă necesitatea elaborării unui instrument programatic care să traseze liniile directoare pe domenii strategice de interes, respectiv „Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Dolj pentru perioada 2021-2027” şi necesitatea unor activităţi de „instruire a personalului Consiliului Judeţean Dolj în domeniul fundamentării deciziilor şi planificarea strategică „pe termen lung”, se arată în documentaţia de atribuire.
Potrivit datelor postate de reprezentanţii CJ, un număr de 22 de funcţionari judeţeni vor beneficia de cursuri de instruire, cu o durată de minimum 40 de ore, în spaţii puse la dispoziţie de autoritatea contractantă la palatul administrativ, cu respectarea normelor de distanţare socială impuse de pandemie.
Suma pusă la bătaie de CJ Dolj pentru strategia de dezvoltare este de 649.816 de lei, iar perioada de derulare a contractului este de opt luni.

Facebook Comments