Programul electoral al candidatului Valeriu Neagoe la Primăria Comunei Vlădești 2020-2024

0

Trăim împreună într-o comună la care ținem cu toții, dar care a evoluat prea puțin. Izolarea economică, lipsa de investiții, aceeași stagnare într-un cenușiu cotidian ne plasează într-o zona care ar putea deveni mult mai bună. Avem nevoie sădepășimeticheta ruralului pe care o poartăcă o pecete comunănoastră.

Proiectele de dezvoltare la care mă angajez, vizează dezvoltarea durabilă a comunei Vlădești, într-o proiecție asumată pe termen lung. Aceasta privește dezvoltarea și promovarea investițiilor.

Un primar bun poate să asigure rezolvarea acestor probleme, însă sunt  multe de făcut pentru un singur om și  pe această cale vă chem să constituim o echipă pregătită pentru gestionarea interesului public, aproape de oameni și de problemele acestora.

Personal, mă voi implica și voi depune eforturile necesare, în realizarea acestor obiective punând mult suflet. Voi consolida o echipă competitivă în primăria Vlădești, astfel încât comuna să-și poată primeni fața, să fie mai aproape de aspectul altor comune din județ sau din țară.

Îmi asum acest program concret pentru Vlădești:

1.Asigurarea fără excepție și modernizarea sistemului de apă-canal, curent electric șigaze naturale.

2.Asfaltarea drumurilor.

3.Corectarea impozitelor pe proprietățiledeținute, astfel încât, fiecare cetățean să plătească atât conform amplasamentului, câ tși a accesului lautilități (apă, canal, gaze naturale, curent electric, etc…), aflate pe fiecare stradă.

4.Atragerea de investitori și investiții prin acordarea de facilicități pentru crearea de noi locuri de muncă pentru locuitori.

5.Transparență totală în utilizarea banilor publici având în vedere creșterea nivelului de trai.

6.Întreținerea și repararea lucrărilor existente.

7.Restructurarea și reorganizarea la nivel de primărie pentru diminuare până la excludere totală a risipei de bani.

8.Continuarea investițiilor aflate în curs de execuție.

9.Creșterea performanțelor școlare.

10.Susținereași dezvoltarea activitațiilor sportive.

11.Promovarea comunei noastre din punct de vedere cultural și turistic.

12.Menținerea permanentă a contactului cu locuitorii comunei, pentru realizarea programului.

Obiective pe termen lung:

1.Susținereatinerilor antreprenori dincomună Vlădești.

2. Se va elabora o strategie locală, privind dezvoltarea unor zone menite să asigure atât promovarea cât și comercializarea produselor agricole și neagricole.

3. Ajutorarea persoanelor aflate în dificultate permanentă sau momentană.

Sunt proiecte concrete care pot fi realizate printr-o bună gospodărire, printr-o judicioasă gestionare a banului public și prin promovarea unor proiecte cu finanțare europeană.

Dragi vlădeșteni, pe 27 Septembrie 2020, este rându ldumneavoastră să vorbiți, prin vot și să ne arătați calea de urmat! Să ne ajute Dumnezeu!

Cu sinceritate, Valeriu Neagoe, candidatul   PNL pentru Primăria Comunei Vlădești!

Comandat de Partidul Național Liberal,  executat de Mișcoci Marielena I.I., Cod unic de identificare AEP:21200012

Facebook Comments