Ana-Maria MARDALE – primar pentru Voineasa

0

-Se va realiza un dialog cu societățile comerciale de distribuție carburanți în vederea înființării unei stații tip PECO care să conțină și sistem de plați facturi utilități alături de un sistem de primire/expediere fonduri (bani);

-Depozit de deșeuri – implementarea unui sistem de gestionare a deșeurilor;

-Promovarea turismului (includerea în traseele zonale, elaborarea unei cărți de prezentare a localității, inițierea unor acțiuni de promovare zonală);

-Renovare și reabilitare clădiri dispensar medical, școală și primărie;

-Noi spații de agrement prin amenajarea căii de acces prin ”Cataractele Lotrului” și introducerea în circuitul turistic(drumeții, cățărări, tiroliene) precum și amenajarea unei piste pentru biciclete pe ruta Voineșița – Valea Măceșului pe terasamentul fostei căii ferate – mocănița;

-Extinderea rețelei de canalizare și de epurare a apelor menajere;

-Modernizarea blocurilor din localitate prin alinierea lor la standardele de eficiență energetică, izolare termică, anvelopare;

-Dezvoltarea rețelei de alimentare cu apă;

-Modernizare drumuri publice, reabilitare pavaje pietonale, reabilitări străzi, trotuare, locuri de parcare precum și concretizarea proiectuluipod piață;

-Străzi neelectrificate: modernizarea sistemului de iluminat public;

-Programe sociale pentru persoanele defavorizate;

-Organizarea zilelor localității pentru toțicetățenii si a altor manifestări care pot dobândi un specific local;

-Susținerea și promovarea culturii, a valorilor locale, județene și naționale prin valorificarea ansamblului folcloric local.

-Începerea demersurilor pentru înfrățirea cu alte localități – scoaterea din izolare a localității noastre;

-Extindere, reabilitare și modernizare Cămin Cultural (inclusiv bucătărie);

-Construirea unei Capele Mortuare în localitate.

-Administrarea pârtiei de schi de către societatea comercială înființată de Primăria Voineasa, inclusiv trimiterea personalului la școlarizare;

-Facilități fiscale pentru agenții economici.

Doresc să asigur toți locuitorii comunei Voineasa că în mandatul meu cetățeanul va fi pe primul loc iar problemele fiecăruia vor fi rezolvate cu profund interes.

În mandatul meu îmi mai propun și următoarele fapte:

– Administrația locală, Primăria și Consiliul local Voineasa vor conlucra pentru a configura o ofertă investițională atractivă oferind facilități pentru atragerea de investitori și investiții: prin scutiri de taxe și impozite, în temeiul legii, pentru crearea de noi locuri de muncă și pentru dezvoltarea unor activități cu specific productiv;

– Vor fi identificate terenuri care pot fi concesionate pentru dezvoltareaunor zone de dezvoltare industrială, fiind promovate prin hotărâri ale Consiliului Local;

– Ca primar voi susține sportul și activitățile sportive.

Comandat de Partidul Național Liberal,  executat de Mișcoci Marielena I.I., Cod unic de identificare AEP:21200012

Facebook Comments