Florinel Stancu, candidat la (CJ) Dolj din partea PRO România: „O societate echitabilă are oamenii în centrul ei, nu doar profitul”

Viitorul este mai presus de toate o construcţie educaţională, iar viitorul unui judeţ depinde din ce în ce mai mult de rezultatul investiţiei în oamenii care locuiesc în el. În calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Dolj, voi majora investiţiile publice în servicii şi în politici active pentru copii şi familii. Vreau să creăm o infrastructură educaţională şi de formare capabilă să pregătească oameni conform cerinţelor actuale şi de viitor. Vreau să creăm căi compatibile cu specializările judeţului şi cu transformările care au loc la nivel global şi care să corespundă aşteptărilor tinerilor, oferindu-le mai multe oportunităţi, să creştem valoarea companiilor, universităţilor, sistemului de cercetare şi instituţiilor care se ocupă de educaţia preuniversitară.

0

În următorii 4 ani vom construi împreună:

Grădiniţe noi, la standarde înalte, care să funcţioneze de la 8:00 la 16:00, fără liste interminabile de aşteptare, în toate oraşele judeţului şi în jumătate din comunele sale. Asigurarea dreptului la educaţie pentru toţi copiii din Dolj este o prioritate pentru echipa mea. Aceasta va fi probabil cea mai mare investiţie pe care o vom realiza în judeţ. Vom asigura o poartă pentru toţi cei mici către o societate mai coezivă şi mai dreaptă. Vom oferi cu adevărat şanse egale tuturor şi vom înlătura obstacolele cauzate de condiţiile sociale precare, creând condiţii pentru promovarea succesului educaţional şi combaterea părăsirii timpurii a şcolii. Construcţia de grădiniţe şi creşe noi răspunde nevoilor cuplurilor tinere, promovând angajarea femeilor şi susţinerea natalităţii. Prin urmare, propunem un plan amplu pentru extinderea serviciilor şi spaţiilor educaţionale, modernizând instituţiile existente şi construind altele noi cu fonduri europene, guvernamentale şi prin parteneriat public-privat, unde există interes, în cadrul unui proces de acreditare care stabileşte standarde de calitate pentru copii şi familiile lucrătoare. Nu pot să uit cum alte partide acuză pe nedrept o anumită categorie socială pentru că refuză să muncească, dar nu iau în considerare faptul că nu au cu cine să-şi lase copiii în timpul zilei. Vom utiliza orice sprijin din partea Comisiei Europeane ca să rezolvăm această problemă importantă.

Cursuri gratuite de engleză pentru cei mici, pentru a pregăti copiii de astăzi să fie cetăţenii lumii de mâine. Dacă dorim să construim o comunitate deschisă lumii, capabilă să întâmpine investiţii şi turişti, să producă bunuri şi servicii cu valoare adăugată ridicată şi să exporte produsele noastre, este esenţial să creştem structural abilităţile lingvistice ale întregii comunităţi, începând cu cei mici. Prin urmare, intenţionăm să susţinem, să îmbunătăţim şi să extindem nivelul de alfabetizare în limba engleză la copiii mici şi preşcolari, pentru a ne asigura că toate fetele şi băieţii din Dolj deţin abilităţi de bază bune deja la momentul intrării în clasa întâi. Pentru acest proiect vom colabora cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi cu ONG-urile preocupate de nevoile copiilor.

Scăderea abandonului şcolar 

Majoritatea fetelor şi băieţilor de vârstă şcolară de astăzi vor practica slujbe care încă nu există. Pentru ca acest lucru să se întâmple şi intrarea în câmpul muncii să nu devină o barieră insurmontabilă, au nevoie de cât mai multe cunoştinţe tehnice, începând cu cele de bază. Piaţa muncii se schimbă, ea devine din ce în ce mai solicitantă şi mai selectivă. Prin îmbunătăţirea infrastructurii şcolare, dar şi prin asigurarea unei mese calde pe zi pentru copiii care provin din familii defavorizate, vom reduce substanţial abandonul şcolar. Într-adevăr, nu putem construi cantine în fiecare şcoală, dar putem amenaja câte o sală în fiecare unitate de învăţământ, unde copiii să poată servi o masă caldă livrată de o companie de catering din Craiova.

100% acces la educaţie

Vom garanta burse şcolare şi universitare şi servicii adecvate tuturor celor care învaţă bine, dar care nu-şi permit să continue studiile începând cu clasa a IX-a. Vom acorda mai multă atenţie elevilor cu dizabilităţi şi familiilor lor, deoarece prin şcoală şi cursuri de formare putem crea egalitatea de şanse despre care tot vorbim. Pentru a majora numărul tinerilor care aleg universităţile noastre şi a consolida în continuare atractivitatea sistemului nostru de învăţământ superior, împreună cu municipalitatea şi universităţile, vom investi în continuare în spaţiile de cazare.

Abilităţi noi pentru toată lumea 

Marea transformare a societăţii, pe lângă capcanele şi contradicţiile evidente, aduce cu sine oportunităţi pentru noi locuri de muncă şi noi afaceri. Pentru a nu rămâne în urmă, este necesară o cultură de bază solidă şi abilităţi tehnice şi ştiinţifice din ce în ce mai specializate. Vom investi în servicii de orientare pentru a oferi tinerilor şi familiilor lor instrumentele pentru a înţelege complexitatea pieţei muncii şi îi vom îndrepta către şcolile profesionale. Vom investi în şcolile profesionale din judeţ şi vom facilita dezvoltarea sistemului dual. Printr-un efort extraordinar putem creşte abilităţile digitale, tehnice şi ştiinţifice ale tinerilor din Dolj pentru a facilita intrarea lor în câmpul muncii.

Şcoli mai sigure, mai moderne şi mai eficiente 

În următorii 4 ani, cu fonduri guvernamentale, europene, regionale şi locale, vom efectua peste 80 de intervenţii în modernizarea şcolilor. Nu vrem să mai existe şcoli fără apă curentă şi cu grupuri sanitare în curte. Obiectivul pe care ni l-am propus este înfiinţarea unui fond judeţean care să canalizeze resursele disponibile pentru îmbunătăţirea calităţii spaţiilor educaţionale şi dotarea acestora 100% cu sală de calculatoare şi internet. Această măsură va acorda o atenţie deosebită pentru şcolile din mediul rural.

Un plan excelent pentru îmbunătăţirea patrimoniului cultural 

Muzeele, arhivele şi bibliotecile sunt locuri dedicate transmiterii culturii, istoriei şi memoriei. Intenţionăm să sprijinim consolidarea bibliotecilor şcolare, care sunt atât de importante pentru educarea copiilor şi tinerilor. În cele din urmă, istoria şi memoria secolului al XX-lea vor face obiectul unor importante iniţiative de cercetare şi diseminare, care vor fi realizate împreună cu reţeaua de muzee şi cu Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, recunoscând în ele un capital esenţial pentru conştientizarea identităţii noastre de români şi cetăţeni europeni.

Arhitecturi inovatoare 

Concurenţa globală răsplăteşte astăzi acele sisteme teritoriale capabile să sporească sinergiile dintre material şi imaterial, trecut şi prezent, ştiinţă şi artă, tehnologie şi măiestrie, identitate şi viziuni ale viitorului. O „arhitectură” a inovaţiei este activă în întreaga lume, care, datorită implicării oamenilor cu viziune, a revitalizat părţi ale oraşului şi ale unor suburbii întregi, transformând clădirile industriale abandonate în spaţii pentru cultură şi creativitate: hub-uri creative, săli de expoziţie, birouri. Împreună cu autorităţile locale, dorim să regenerăm imensul patrimoniu dezafectat public şi privat al judeţului pentru a oferi oportunităţi şi servicii inovatoare care să permită, în special tinerilor, să împărtăşească idei şi experienţe, abilităţi şi proiecte.

În mandatul meu vom investi în cel mai mare atu al nostru: copiii. A venit timpul să construim împreună viitorul!

Comandat de Partidul PRO România – Organizația Dolj, executat de SC Indiscret Media SRL, Cod unic de identificare AEP:21200010

Facebook Comments