Candidat PNL pentru funcția de primar propune o dezvoltare durabilă pe termen lung a localităţii
Marius Mureșan: „Investiţiile în infrastructură şi agricultură, şansa Maglavitului pentru dezvoltare!“

Marius Mureşan, candidatul Partidului Naţional Liberal pentru funcţia de primar al comunei Maglavit, este politicianul local cu cel mai articulat program electoral. Un om de dreapta prin definiţie, după cum el însuşi se caracterizează, liberalul le propune concetăţenilor săi o dezvoltare durabilă pe termen lung a frumoasei localităţi doljene, profitând la maximum atât de situaţia geo-economică a comunei, cât şi de tradiţia veche de sute de ani a Maglavitului.

0
 • Dezvoltarea rețelei de alimentare cu apă curentă prin forarea de puţuri noi în satul Maglavit precum şi punerea în funcţiune a unei staţii de pompare şi realizarea branşamentelor în satul Hunia;
 • Realizarea reţelei de canalizare în întreaga comună, cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile;
 • Întreţinerea tuturor drumurilor comunale pentru a fi în stare optimă de utilizare pâna la finalizarea lucrărilor de canalizare .
 • Asfaltarea drumurilor din localitate, după introducerea canalizării, prin atragerea de fonduri europene nerambursabile.
 • Amenajarea unei rampe în vederea colectarii si sortarii deşeurilor menajere în sistem centralizat pentru scăderea costului plătit de locuitorii comunei.
 • Extinderea reţelei de iluminat public precum şi realizarea unui parc cu panouri fotovoltaice .
 • Modernizarea şi dezvoltarea târgului de săptamână menit să asigure o piață de desfacere pentru producătorii locali .
 • Sprijinirea fermierilor din localitate în vederea obţinerii de subvenţii şi fonduri europene pentru dezvoltare .
 • Accesarea de fonduri pentru cadastrarea gratuită a terenurilor;
 • Implicarea tinerilor în stabilirea unui plan de promovare a comunei;
 • Realizarea unui climat propice pentru învaţământul primar şi gimnazial prin modernizarea şi dotarea instituţiilor de învăţământ .
 • Recunoaşterea, sprijinirea și promovarea valorilor comunei și a tinerilor talentați;
 • Amenajarea unor noi locuri de joacă pentru copii.
 • Construirea unei baze sportive în satul Hunia, precum şi întreţinerea celor existente din Maglavit.
 • Reabilitarea fântânilor publice.
 • Transformarea terenurilor nefolosite în coridoare verzi prin plantarea de pomi pentru oxigen, înfrumuseţarea peisajului şi evitarea eroziunii solului.
 • Crearea unei oferte investiţionale atractive, oferind facilităţi pentru atragerea de investitori şi investiţii: prin scutirea de taxe şi impozite in temeiul legii, pentru crearea de noi locuri de muncă și pentru dezvoltarea unor activități cu specific productiv .
 • Promovarea Mănăstirii Maglavit într-un circuit turistic religios;
 • Construirea-amenajarea unor capele în incinta bisericilor din Maglavit şi Hunia.
 • Dotarea parcului auto al primariei în funcţie de nevoile locuitorilor: vidanjă, buldoexcavator, tractor, remorcă etc.;
 • Posibilitatea locuitorilor comunei de a închiria contra-cost utilajele primăriei.
 • Concesionarea izlazului de către crescătorii de animale cu scopul dezvoltării numărului de animale precum şi evitarea distrugerii culturilor agricole ale micilor fermieri.
 • Înfiinţarea unui aşezământ pentru persoanele vârstnice.
 • Crearea unei platforme on-line la nivelul Primariei Maglavit pentru informarea cetaţenilor, precum și pentru plata impozitelor și taxelor locale.

Facebook Comments