Primar pentru 15 zile, marcă înregistrată PSD

Din nefericire pentru noi, cetăţenii Terpeziţei, Partidul Social Democrat, prin reprezentantul său în localitatea noastră, fostul primar Constantin Popa, doreşte să ne înşele încă o dată încrederea şi să ne păcălească să îl mai votăm încă o dată printr-o candidatură fantomă. Chiar dacă ştie că nu va fi primar decât cel mult 15 zile, el speră ca prin această mizerabilă manevră să reuşească să îşi impună un viceprimar servil pe care nimeni nu l-ar vota dacă ar candida la postul de primar!

Regimul juridic al incompatibilităţilor asigură protejarea interesului public prin prevenirea eventualelor conflicte de interese în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice. De asemenea, din start, trebuie făcută distincţia între incompatibilităţi şi ineligibilităţi. Ineligibilitatea se referă la acele condiţii pe care trebuie să le îndeplinească o persoană, potrivit Constituţiei şi legislaţiei infraconstituţionale, pentru a putea candida la o funcţie sau demnitate publică, iar incompatibiliatea survine abia din momentul începerii efective a exerciţiului funcţiei sau demnităţii publice.

Popa „plimbă“ minciuna o dată la patru ani

Incompatibilităţile specifice privind aleşii locali sunt reglementate detaliat de Legea nr. 161/2003 privind transparenţa în funcţiile publice, pentru funcţiile de primar, viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, consilier local şi consilier judeţean.
Din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente, opinăm că deţinerea funcţiei de primar, simultan cu exercitarea calităţii de PFA, PFI, II, IF, membru în cadrul unei societăţi comerciale, este de natură să genereze o situaţie de incompatibilitate, fiind aplicabile dispoziţiile art. 87 alin. (1) lit. d) şi g) din Legea nr. 161/2003.
În această situaţie s-a aflat şi edilul Terpeziţei în 2012. Constantin Popa, profitând de faptul că nu poate fi declarat candidat neeligibil, întrucât incompatibilitatea apare doar în momentul validării mandatului, a candidat şi a câştigat alegerile în 2012, iar în urma demiterii a preluat conducerea primăriei viceprimarul Anghel Constantin.
Pe scurt, Popa Constantin a fost primarul comunei Terpeziţa din 2000 până în 12 mai 2015, când a fost demis prin ordinul prefectului, act administrativ survenit în urma unui raport al ANI prin care se constata starea de incompatibilitate a edilului din Terpeziţa, acuzat că a fost în acelaşi timp primar şi comerciant în cadrul unei întreprinderi familiale din comună.
Mergând pe firul faptelor, constatăm că Popa Constantin, împreună cu părinţii săi, au înfiinţat în 2005 Întreprinderea familială Popa E. Constantin, cu obiectul de activitate cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase, având iniţial o cotă-parte de 33,33%, iar din 11.11.2011, după primirea înştiintării că va fi evaluat de către ANI, are o cotă de participare de 1%. Raportul de evaluare întocmit de ANI, la data 15.03.2012, este anterior depunerii candidaturii pentru alegerile locale din 10 iunie 2012. (https://www.integritate.eu/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=Files%2FFiles%2FRapoarte_Evaluare_Ramase_Definitive%2FRaportEvaluareNr15626_G_I.I._15.03.2012_ConstantinPOPA_Blur.pdf).
Conform art.31 din Ordonanţa de urgenţă 44/2008, membrii întreprinderii familiale sunt comercianţi persoane fizice de la data înregistrării acesteia în registrul comerţului şi răspund solidar şi indivizibil.

Mandatul sau banii? Popa va alege banii!

Acum, urmând acelaşi model ca şi în 2012, Constantin Popa candidează iarăşi din partea Partidului Social Democrat la fotoliul de primar, deşi se află în aceeaşi situaţie. Conform legii, în situaţia în care alesul local, aflat în stare de incompatibilitate, nu renunţă la una dintre cele două funcţii incompatibile, prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile. Fapt care se va întâmpla, având în vedere că fostul edil este beneficiarul şi semnatarul unui contract de finanţare (AFIR- Submăsura 4.1 –Investiţii în exploataţii agricole) prin care a accesat fonduri europene nerambursabile de 218.382 euro pentru achiziţionarea de utilaje şi că nu pot surveni modificări în proiect, întrucât este aflat în faza de monitorizare până în 2021. (raport selecţie proiecte https://portal.afir.info/informatii_generale_rapoarte_si_liste_rapoarte_de selectie, data 2015.12.29).
Durata de valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de Autoritatea Contractantă, timp în care beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau să modifice investiţia realizată. Dacă pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constată că obiectivele investiţiei pentru care s-a acordat sprijin financiar nerambursabil au fost înstrăinate (prin orice tip de act juridic care produce efectul transmiterii proprietăţii sau a oricăruia dintre atributele acesteia), contravaloarea ajutorului financiar public nerambursabil va fi recuperată integral.
Este evident că nu ne putem aştepta ca dl. Constantin Popa, în cele 15 zile oferite de lege, să aleagă restituirea integrală a sprijinului financiar, ci va renunţa la fotoliul de primar, în cazul în care ar fi ales.
Şi totuşi, înconjurat de echipa lui de politruci care vânează postul de viceprimar, Constantin Popa omite să spună alegătorilor că el candidează doar pentru 15 zile. De ce? E lesne de înţeles. Cel pe care îl are în vedere pentru a-l „binecuvânta” cu postul de viceprimar nu ar strânge voturi.
Aşteptăm cu interes menţiunile făcute de dl. Constantin Popa în declaraţia de interese pe care o va depune în dosarul de candidat pentru fotoliul de primar la alegerile locale din septembrie 2020, dar şi răspunsul pe care îl va da cetăţenilor când îl vor trage la răspundere că le-a înşelat încrederea. (P)

Facebook Comments