Activitate la Apavil „Centrul Vest”

0

APAVIL SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 01 – 07 august 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 25 din satul Dosul Râului – comuna Nicolae Bălcescu, satele Ursăreşti şi  Serbăneşti – comuna Păuşeşti-Otăsău, satul Pietrarii de Sus – comuna Pietrari, satul Buzdugan – comuna Păuşeşti-Otăsău, satul Buneşti – comuna Buneşti, Govora sat –  comuna Mihăeşti. De asemenea, s-a intervenit la avarii pe conductele PEHD D32 din: satul Buneşti – comuna Buneşti, strada Kogălniceanu – oraşul Băile Govora, satul Foleştii de Jos –  comuna Tomşani; reţeaua PEHD Dn40 din Pietrarii de Sus, Linia Nouă – comuna Pietrari; conducta stradală de apă potabilă PEHD PE Dn 50 mm din satul Valea Viei – Nicolae Bălcescu; reţele PEHD Dn 63 din: Galicea – str. Piepteşti (DJ 177), satul Sorliceşti-Văleni – comuna Păuşeşti-Otăsău; conducte stradale PEHD Dn75 din Horezu, strada G-ral Magheru şi satele Şerbăneasa şi Dosul Râului – com. Nicolae Bălcescu; conducte stradale PEHD Dn110 în satele Foleştii de Sus şi Foleştii de Jos – comuna Tomşani, Romanii de Jos – Horezu, satul Loturi – com. Şirineasa; conducta PEHD Dn125 din satul Armăşeşti – com. Cernişoara; conducta stradală PEHD Dn140 mm de pe str. Uzinei din oraşul Băbeni; conducta PEHD Dn180 din satul Romanii de Jos – Horezu;  conducta OL 89 din satul Urşani, strada Valea Ursului – Horezu; branşament OL R1” pe str. Gulimani – oraşul Horezu şi conducta stradală de apă potabilă OL 1″1/4 pe str. Tătărani din oraşul Băbeni.

La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la stare iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • au fost efectuate operaţii de decolmatare, desfundare şi spălare reţea canalizare, racorduri şi cămine aferente pe distanţa de 400 m, între capăt coloană şi Biserică, până la limpezirea apei, în satul Buneşti, comuna Buneşti;
 • au fost realizate branşamente noi de apă PEHD Dn25, montându-se: robineţi trecere 3/4, niple, racorduri compresie, elemente de legătură Dn 20 şi apometre Dn 20 în comuna Mihăeşti – sat Govora, străzile Principală şi Titiriga şi în satul Scărişoara;
 • s-a efectuat racord  canalizare, conform deviz, în oraşul Băile Govora, str. Praporgescu, şi s-a readus terenul la starea iniţială prin refacere cu nisip şi pavele;
 • s-au efectuat operatii de decolmatare, desfundare şi spălare a căminelor, reţelei PVC Dn200 şi a racordurilor aferente, până la limpezirea apei, pe o lungime de 400 m, la SRP Cuculici din comuna Pietrari;
 • a fost spălată reţeaua de apă potabilă, între staţia de apă Buneşti, pe strada Principala – DN 67, până în satele Fireşti şi Răpăneşti, efectuându-se spălare până la limpezirea totală a apei din reţele şi branşamente, prin hidranţi Dn 80;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti-Otăsău;
 • au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti-Otăsău, Pietrari şi Frânceşti;
 • au fost curăţate şi spălate cu hidrojetul SPAU – urile nr. 1-9 în Cernişoara – satele Armăşeşti, Modoia şi Groşi, SPAU- urile nr.1-4 în Tomşani şi SPAU -urile nr. 5-14 în satele Foleştii de Sus şi Foleştii de Jos;
 • s-a înlocuit un branşament din OL3/4 cu grad avansat de uzură cu un branşament PEHD Dn25 în Măldareşti, sat Ciupa, executându-se subtraversare astfalt şi montându-se 7 m ţeavă PEHD Dn40 protecţie şi 8 m ţeavă PEHD D25;
 • s-au verificat staţiile de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă, rezervoarele de înmagazinare apă potabilă, staţiile de repompare apă potabilă, staţiile de epurare şi repompare apă uzată din întreaga zonă de acoperire a sectorului Băbeni, pentru asigurarea bunei funcţionări;
 • s-au vidanjat căminele staţiilor de repompare apă uzată nr. 6, 8, 10, 13 şi căminul de canalizare din satul Corbi din com. Nicolae Bălcescu, în vederea curăţării acestora;
 • s-au vidanjat  căminele Staţiei de Epurare Ape Uzate Şirineasa pentru curăţarea şi verificarea pompelor;
 • s-a oferit asistenţă tehnică pentru realizarea unor branşamente la reţeaua de apă, la utilizatori noi din comunele Şirineasa şi Galicea;
 • s-a intervenit cu hidrojetul pentru desfundarea reţelelor de canalizare de pe str. Unirii din oraşul Băbeni şi din comuna Nicolae Bălcescu;
 • a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.                          

Facebook Comments