Peste 3.000 de proprietari vor primi despăgubiri în valoare de 4 milioane de lei
Firul II al aducţiunii Isvarna îmbogăţeşte CJ Dolj cu 215 hectare

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, a emis dispoziţia prin care întreaga suprafaţă de teren supusă exproprierii în vederea derulării investiţiei în valoare de peste 115 milioane de euro pentru realizarea celui de-al doilea fir de aducţiune a apei Isvarna – Craiova a trecut în proprietatea publică a judeţului Dolj. Potrivit preşedintelui CJ, Ion Prioteasa, terenurile vizate măsoară, în total, peste 215 hectare, valoarea cumulată a despăgubirilor care urmează să fie acordate foştilor proprietari depăşind 4 milioane de lei.

0

„Mă bucur că putem face acest anunţ deosebit de important, privind faptul că una dintre cele mai ample şi ambiţioase investiţii, nu doar pentru judeţul nostru, ci la nivel naţional, intră în linie dreaptă, odată cu semnarea documentului care consfinţeşte exproprierea terenurilor necesare în implementarea ei. Doresc să reamintesc faptul că proiectul de realizare a celei de-a doua aducţiuni, care va asigura alimentarea Craiovei şi a altor 15 localităţi cu apă potabilă de cea mai bună calitate, din sursa Isvarna, presupune reabilitarea a peste 27 de kilometri de conductă şi construirea altor 96 de kilometri. În acest sens, trebuia pusă la dispoziţia beneficiarului acestui demers cu finanţare europeană, Compania de Apă Oltenia, o suprafaţă totală de peste 215 hectare, dintre care aproape 68 de hectare în judeţul nostru, iar restul din Gorj.
Responsabilitatea gestionării procedurii de expropriere a revenit Consiliului Judeţean Dolj pentru ambele judeţe, însă este drept că acest proces a fost şi el afectat de restricţiile impuse în contextul pandemiei şi ne-am văzut nevoiţi să îl suspendăm în perioada stării de urgenţă, tocmai pentru a le oferi proprietarilor posibilitatea de a obţine şi de a depune actele necesare în termenul prevăzut.

Ion Prioteasa

Acum ajungem, iată, în momentul mult aşteptat, cel în care avem această dispoziţie ce produce efecte încă de la data emiterii ei, astfel că întreaga suprafaţă de teren pentru realizarea celui de-al doilea fir de aducţiune a apei Isvarna – Craiova a intrat deja în proprietatea publică a Judeţului Dolj.
Cu finanţarea obţinută din fonduri europene şi cu terenurile asigurate prin procedura de expropriere, nu mai există niciun impediment în punerea în operă a acestei investiţii grandioase. Sigur că reuşita acestui proiect a depins de implicarea şi eforturile întreprinse în primul rând de doamna Lia Olguţa Vasilescu, cea căreia îi şi aparţine iniţiativa, în calitate de primar al municipiului Craiova, dar şi de numeroşi alţi factori de decizie, care au înţeles necesitatea strategică a demersului şi şi-au dat întregul concurs“, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa.

Cosmin Vasile

Comisii pentru expropriere şi despăgubiri în fiecare dintre cele 16 localităţi
Vicepreşedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, a menţionat că se află în curs de constituire comisiile care se vor ocupa de analizarea dosarelor depuse de către persoanele expropriate şi de acordarea justelor despăgubiri. „Am depăşit o etapă majoră în derularea proiectului pentru realizarea celui de-al doilea fir de aducţiune Isvarna – Craiova şi ne concentrăm acum asupra demersurilor pe care, de la nivelul Consiliului Judeţean Dolj, le putem întreprinde pentru a contribui la implementarea lui în cele mai bune condiţii şi în cel mai scurt timp posibil. Specialiştii instituţiei noastre sunt deja angrenaţi în eforturile de constituire a comisiilor de expropriere şi de acordare a despăgubirilor. Este o procedură complexă şi deloc facilă, întrucât fiecare structură numără 5 membri: primarul sau viceprimarul, un reprezentant al Instituţiei Prefectului, unul al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi doi ai Consiliului Judeţean Dolj. Trebuie luat în calcul faptul că va fi desemnată câte o astfel de comisie pentru fiecare dintre cele 16 localităţi traversate de viitoarea conductă: Craiova, Filiaşi, Almăj, Brădeşti, Coţofenii din Faţă, Işalniţa şi Şimnicu de Sus în judeţul nostru, precum şi Rovinari, Bâlteni, Brăneşti, Câlnic, Godineşti, Plopşoru, Teleşti, Tismana şi Ţânţăreni, în Gorj.
Desigur că, în egală măsură, atenţia noastră se îndreaptă şi către alte componente ale acestui demers de mare anvergură, deoarece construirea aducţiunii Isvarna – Craiova este parte integrantă a celei de-a doua etape a master-planului judeţean pentru apă şi apă uzată. Vorbim despre un proiect cu finanţare din fonduri europene cu o valoare cumulată de peste 440 de milioane de euro, care mai include investiţii în reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în 22 de localităţi doljene.
Mai mult, chiar Consiliul Judeţean este beneficiar direct al acestui demers, fiind prevăzut cu o sumă totală de aproape 13 milioane de euro pentru o serie de investiţii şi achiziţii, precum realizarea unei noi conducte destinate Parcului Industrial Craiova, a unor staţii de tratare şi pompare a apei sau procurarea unor echipamente, utilaje şi maşini specializate“, a precizat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dolj Cosmin Vasile.

Peste 3.000 de persoane vor fi expropriate

Pentru realizarea proiectului, peste 3.000 de proprietari din judeţele Dolj şi Gorj, ale căror terenuri se află în coridorul de utilitate publică, vor fi expropriate. Sumele alocate pentru despăgubiri variază între 0,5 lei şi 100 lei pe metru pătrat. „Ne dăm seama cu toţii că nu va fi o acţiune uşoară pentru că este vorba de mii de oameni care vor trebui expropriaţi. Unii sunt în ţară, alţii cine ştie pe unde mai sunt, alţii au vândut terenurile, alţii nu au avut acte, alţii s-au certat cu fraţii…“, afirma Ion Prioteasa.
În Dolj, un număr de 1.956 de persoane din şase localităţi, plus municipiul Craiova, vor primi despăgubiri pentru cei 690.102 de metri pătraţi care au ajuns în proprietatea CJ Dolj. Dintre cei expropriaţi, cea mai mare sumă o va primi o persoană din Craiova, respectiv 301.200 lei.

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Dolj, în perioada 2014 – 2020“, finanţat prin intermediul Programului Operaţional Infrastructură Mare, are o valoare cumulată de 444.803.631 de euro, inclusiv TVA, şi prevede, alături de realizarea celui de-al doilea fir de aducţiune a apei Isvarna – Craiova, investiţii de care beneficiază 23 de unităţi administrativ-teritoriale: localităţile Craiova, Cârcea, Malu Mare, Breasta, Bucovăţ, Gherceşti, Mischii, Şimnicu de Sus, Işalniţa, Coţofenii din Dos, Calafat, Maglavit, Băileşti, Poiana Mare, Piscu Vechi, Rast, Cerăt, Bechet, Ostroveni, Călăraşi, Dăbuleni, Pleniţa, precum şi Judeţul Dolj.

Facebook Comments