Lucrări derulate de APAVIL SA în municipiul Rm. Vâlcea în perioada 11 iulie – 17 iulie 2020

0

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada11 iulie – 17 iulie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Copăcelu, Danil Ionescu, Ostroveni, Danil Ionescu intersecţie cu Petre Bardaşu, Calea lui Traian şi Dumitru Colţeşti.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile I.C. Brătianu şi Splaiul Independenţei.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru şi Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a asigurat asistenţă tehnică pe străzile Copăcelu şi Andrei Mureşean;
  • s-au executat lucrări de conectare a reţelei de apă PEHD PN 10 Dn 160 la reţeaua de apă PEHD PN 10 Dn 160 existentă şi s-au montat patru branşamente de apă Dn 63 pe strada Splaiul Independenţei;
  • s-au continuat lucrările de înlocuire reţea de canalizare din ţeavă PEHD Dn 250 pe Calea lui Traian;
  • s-au montat ramă şi capac cămin de canalizare menajeră pe strada Barajului – Cimitirul Cetăţuia;
  • s-au curăţat cămine de canalizare menajeră pe străzile Barajului şi Splaiul Independenţei;
  • s-au curăţat capace cămine canalizare pluvială şi menajeră pe strada Nistor Dumitrescu;
  • s-a executat racord canalizare menajeră pe strada Libertăţii nr. 36;
  • s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
  • s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.  

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Mihai Eminescu – blocul C13, strada Dr. Hacman – blocul 27, strada Ferdinand, strada Barajului – Cimitir Cetăţuia, strada Nicolae Iorga – blocurile A26 şi A27/I, strada Buda, strada Inăteşti, strada Nicolae Labiş – blocul B4, Splaiul Independenţei – blocul 6, strada Eftimeştilor, strada Morilor, strada Henri Coandă – blocul N6, strada Matache Temelie – blocurile 72, 73 şi 82, strada Avram Iancu nr. 18, Bulevardul Tineretului – blocurile A10 şi S2, Calea Bucureştilor, strada Luceafărului – blocul A21, Aleea Stejarului – blocul C16, strada Eugen Ciorăscu – blocul A50, strada Aleea Panseluţelor – blocurile C23 şi C30, Aleea Teilor – blocul C10 şi Bulevardul Pandurilor – blocul A6.

56 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 56 de apometre, dintre care 54 verificate şi înlocuite, şi 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 5 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 18 avize de amplasament şi 5 avize tehnice.

Facebook Comments