Lucrări efectuate de SC Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 20 – 26 iunie 2020

0

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada20 – 26 iunie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă în zona Ostroveni – Bl. A40/2, sc. C  şi târgul Râureni.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare la târgul Râureni, Calea lui Traian intersecţie cu str. Danil Ionescu, str. Eleodor Constantinescu – Bl. S4 şi str. Banu Mărăcine.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu şi Morilor.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a asigurat asistenţă tehnică pe strada Copăcelu nr. 96;
  • a fost igienizat rezervorul de apă de pe str. Popa Şapcă;
  • s-au înlocuit 120 m ţeavă OL cu PEHD D 110 mm, la Bl. 72 strada Matache Temelie, s-au  înlocuit trei branşamente cu ţeavă PEHD Pn 10 D 40 mm şi  două branşamente D 50 mm, la Bl. 73- strada Matache Temelie şi s-au executat două cămine de apometru;
  • s-a montat un hidrant subteran D 80 mm complet echipat şi vană D 100 mm complet echipată şi s-a  efectuat dezafectarea reţelei OL şi conectarea reţelei de apă PEHD D110 mm ce alimentează Bl. 72 şi Bl. 73 de pe strada Matache Temelie cu reţeaua existentă (PEHD D110 mm) de pe strada Ionescu Cheianu;
  • au fost curăţate reţelele de canalizare din zona Ostroveni, str. Sacerdoţeanu şi Calea lui Traian;
  • a fost înlocuit un capac de cămin la Bl. 6 – Aleea Olăneşti şi a fost ridicat la cotă un cămin de canalizare pe str. Banu Mărăcine;
  • a fost desfundat un geiger pe str. Sacerdoţeanu nr.30 şi a fost desfundată şi curăţată o rigolă pe str. Feţeni;
  • s-au continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
  • s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.  

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Nicolae Iorga – Bl. A27/3 sc. C, str. I.C. Brătianu – Bl. C19 şi Bl. C20, str. Decebal – Bl. G159 sc. A, str. Henri Coandă – Bl. H7 sc. A, PT 13 (piaţa centrală), Colonie – Aleea Nuci baraca 38, Aleea Narciselor – Bl. C29 şi Bl. C30, Calea lui Traian Nord – Bl. A6, Splaiul Mircea Vodă – Zăvoi, Aleea Olăneşti – Bl. A1, zona centrală –  Bl. G şi Bl. J, Ostroveni – Bl. 14 sc. E, rezervor Popa Şapcă, str. Arinilor nr.151, str. Henri Coandă – Bl. 25 A, str. Mihai Viteazu şi str. Sacerdoţeanu.

10 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 10 apometre, dintre care 8 verificate şi înlocuite şi 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost efectuate 3 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 9 avize tehnice şi 4 avize de amplasament.     

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ