Pledoarie pentru Codul de Mediu

0

Am avansat în urmă cu cinci zile ideea elaborării unui Cod de Mediu în România. Cred cu tărie că un proces de integrare a tuturor legilor cu incidenţă la problematica de mediu trebuie să aibă loc şi în ţara noastră. Toate statele dezvoltate au un asemenea Cod, unele (cum este Franţa) fiind în faza revizuirii lui.

Aşa cum spuneam, bătălia de durată cu schimbările climatice, nevoia unei strategii adecvate protejării sănătăţii publice, prezervarea biodiversităţii, tranziţia necesară către o economie circulară, solidaritatea între diferitele zone şi între generaţii impun adoptarea unui Cod de Mediu. Avem nevoie de un instrument unitar prin care să reglementăm drepturile şi obligaţiile la un mediu sănătos pentru toţi, persoane fizice, instituţii publice ori companii private.

Am lansat invitaţia la cooperare în acest sens, pe care o voi reitera şi în cadrul Comisiei parlamentare pentru mediu şi echilibru ecologic, tuturor părţilor interesate: autorităţi, universităţi (Universitatea Ecologică în primul rând), companii, onguri, thin-thankuri de mediu, experţi independenţi. Este un efort de  codificare uriaş, care presupune expertiză şi voinţă politică în egală măsură. Un proces ce trebuie demarat într-o formulă instituţionalizată clară care să funcţioneze şi să producă rezultate măsurabile.

Codul de Mediu, în opinia mea, va  trebui să reglementeze toate activităţile care au incidenţă asupra mediului şi toate domeniile relative la mediu, între care, următoarele, dar nu singurele, ar trebui să se regăsească:

 • Inventarierea şi punerea în valoare a patrimoniului natural
 • Protejarea ariilor naturale
 • Gestiunea apelor
 • Gestiunea aerului
 • Conservarea faunei şi florei
 • Politicile de pescuit şi gestiunea resurselor piscicole
 • Controlul produselor chimice, în general al produselor şi echipamentelor de risc
 • Organismele modificate genetic
 • Gestiunea deşeurilor
 • Securitatea lucrărilor subterane, aeriene şi subacvatice 
 • Prevenirea şi gestiunea riscurilor naturale
 • Securitatea activităţilor nucleare; transportul substanţelor radioactive
 • Politicile de reciclare/economia circulară
 • Gestiunea zgomotului şi a undelor luminoase cu impact negativ asupra mediului
 • Combaterea efectului de seră
 • Vânătoarea şi regimul animalelor non-domestice ţinute în captivitate.

De asemenea, cred că la baza acestui Cod ar trebui să stea câteva principii fundamentale, între care aş aminti câteva:

1.Principiul Precauţiei. Prin care să adoptăm acele măsuri concrete privind riscurile de afectare gravă, ireversibilă a mediului înconjurător.

2.Principiul Acţiunii Preventive şi al Corectării. Presupune reglementarea  utilizării celor mai bune mijloace tehnologice  de evitare/corectare la un cost economic acceptabil a acţiunilor dăunătoare la adresa biodiversităţii; compensarea acestor acţiuni acolo unde nu pot fi nici evitate, nici reduse, ţinându-se cont de specii, de habitatele naturale şi de funcţiile ecologice afectate.

3.Principiul Transparenţei. Toate persoanele să aiba acces la toate informaţiile relative la mediu, deţinute de autorităţile publice.

5.Principiul Participării. În virtutea acestuia, toate persoanele  informate cu privire la proiectele de decizii publice au posibilitatea efectivă de a formula observaţii care să fie luate în considerare de autorităţile competente.

6.Principiul Solidarităţii Ecologice. Presupune ca în toate deciziile publice luate cu privire la mediu să se ţină cont de specificul zonelor, de interacţiunea dintre ecosisteme,  dintre mijloacele naturale şi cele amenajate, dintre speciile vii.

7.Principiul Utilizării Durabile a Resurselor. Presupune ca practica consumului/uzului de resurse să fie un instrument care să contribuie la conservarea biodiversităţii.

8.Principiul Complementarităţii. Se referă la abordarea complementară între mediu, agricultură, acvacultură şi gestiunea durabilă a fondului forestier, în sensul că fiecare dintre aceste componente este purtătoare de biodiversitate specifică. Activităţile agricole, aqvicole şi forestiere sunt vectori de interacţiune ecosistemică trebuind să garanteze, pe de o parte, prezervarea mediului, iar pe de altă parte, să asigure acele servicii de mediu care utilizează funcţiile ecologice ale ecosistemului pentru a restaura, menţine şi crea biodiversitatea.

9.Principiul Consecvenţei. Presupune ca prevederile  Codului să fie modificate doar în direcţia unei îmbunătăţiri constante care să ţină cont în mod oportun de cunoştinţele tehnice şi ştiinţifice ale momentului.

Acestea sunt doar câteva idei. Dezbaterile succesive vor lansa cu siguranţă multe altele, utile şi valoroase, determinante pentru atingerea obiectivului nostru comun. Important este să deschidem acest şantier absolut necesar.

Noi provocări de mediu vor continua să apară. Un astfel de instrument ne va ajuta să reacţionăm în timp util pentru a servi, aşa cum se cuvine, vieţii şi sănătăţii oamenilor, mediului înconjurător din ţara noastră cu toată biodiversitatea sa ce trebuie protejată.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ