Situaţia centralizată a lucrărilor efectuate de APAVIL SA în municipiul Rm. Vâlcea în perioada 24 – 28 februarie 2020

0

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 24 – 28 februarie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Râureni, Aurelian Sacerdoţeanu şi Antim Ivireanu intersecţie cu Inăteşti.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Marin Sorescu, Cetăţii şi Antim Ivireanu intersecţie cu Inăteşti.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru şi Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost efectuate o serie de lucrări punctuale:

  • s-au finalizat lucrările de extindere reţea apă potabilă şi reţea canalizare menajeră pe strada Cetăţii;
  • s-au finalizat lucrările de extindere reţea canalizare menajeră PVC Dn 250 pe Aleea Melodiei intersecţie cu strada Gura Văii;
  • au început lucrările de execuţie a branşamentului pe strada Kalamata nr.18;
  • s-a asigurat asistenţă tehnică pe străzile Ştirbei Vodă nr. 160 şi Râureni nr. 133;
  • s-a refăcut canalizare tasată pe strada I. C. Brătianu – blocul A64;
  • s-a executat racord canalizare menajeră Dn 160 pe strada Antim Ivireanu;
  • au continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
  • s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.  
  •  

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: bulevardul Pandurilor – blocurile A7 şi B11, str. Regina Maria – bl. 12, Splaiul Independenţei – blocul 6, Calea lui Traian – blocurile 1 şi L, str. Nicolae Iorga – blocurile A24/I şi ANL 9, str. Republicii – blocul R35, str. Henri Coandă – Liceul de Artă, str. I. L. Caragiale – blocul A28/I, str. Ştirbei Vodă – blocul P1, str. Gib Mihăescu – blocul S5, str. Mihai Viteazu – blocul 101, str. Iancu Pop – blocul G3, str. Lucian Blaga – blocul A43 şi str. Dacia – blocul 15.

13 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 13 apometre, dintre care 11 verificate şi înlocuite şi 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost finalizate 9 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 27 avize de amplasament şi 3 avize tehnice.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ