ANUNŢ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

0
 1. Sector Olăneşti:
 2. 1 post sudor
 3. Sector Reţele Apă, Rm. Vâlcea:
 4. 1 post instalator
 5. 1 post lăcătuş mecanic
 6. Sector Reţele Canal, Rm. Vâlcea:
 7. 1 post instalator
 8. 2 posturi instalator/ lăcătuş mecanic/electrician/mecanic
 9. Serviciul Auto-Mecanizare, Coloana Auto/utilaje, Rm. Vâlcea:
 10. 1 post mecanic utilaj
 11. Sector Călimăneşti
 12. 1 post instalator
 13. 1 post lăcătuş mecanic – zona Berislăveşti
 14. 1 post operator chimist/lăcătuş mecanic – Staţie Epurare Ape Uzate

Concursul constă în susţinerea interviului şi a probei practice de verificare a aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale în meseria pentru care candidaţii aplică şi deţin calificare. Concursul se va desfăşura în cadrul sectorului Staţie Epurare Ape Uzate al societăţii APAVIL S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23.

Concursul se va desfăşura în două etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 09.03.2020
 • proba practică şi interviul se vor susţine în data de 16.03.2020, ora 0900

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 06.03.2020, ora 1200, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, orele 0700 – 1530 , şi vineri, orele 0700 – 1300.        

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ