Sărbătoarea Sfântului Trifon

Sărbătoarea Sfântului Trifon are o însemnătate aparte pentru macedonenii din cadrul Asociaţiei Macedonenilor din România. Transmisă din generaţie în generaţie, componenta tradiţiilor agrare marchează sărbătorile tradiţionale din familiile etnicilor macedoneni.

0

Sfântul Trifon este cunoscut tuturor ca fiind ocrotitorul grădinilor, livezilor, viilor şi păsărilor, fiind cel ce îndepărtează insectele dăunătoare şi păzeşte lanurile de secetă şi grindină. El este cunoscut şi ca alungător al duhurilor necurate şi tămăduitor al bolilor, printre care bolile de ochi şi nebunia.
De ziua Sfântului Trifon, viticultorii, pomicultorii şi grădinarii evlavioşi ţin post şi cheamă preotul pentru a le stropi cu aghiasmă viile, livezile şi grădinile, ca acestea să fie ferite de nerodire şi de secetă sau grindină. 
Tradiţia spune că în ziua de Sfântul Trifon oamenii gospodari se duc la biserică cu seminţe de cereale şi legume, spre a fi binecuvântate de preot, pentru semănat.
Seminţele de grâu binecuvântate sunt folosite pentru a fi însămânţate în ceea ce se numeşte „Brazda lui Dumnezeu”. Spicele de grâu din această brazdă sunt culese cu grijă şi păstrate într-un snop, până în apropierea Crăciunului, atunci când macedonencele fac din acel grâu pâinicile de sărbătoare, în una dintre acestea fiind ascuns un bănuţ.

Rugăciune către Sfântul Mucenic Trifon

O, întru tot lăudate, Sfinte Mucenice Trifon, primeşte de la noi aceste cântări pe care cu umilinţă le aducem înaintea ta şi ne izbăveşte din toate nevoile şi scârbele, ca un bun şi iubitor de oameni şi neînfruntat ocrotitor al creştinilor. Căci deşi suntem nevrednici a ne face părtaşi milostivirii tale, pentru păcatele noastre cele multe şi grele, săvârşite în viaţa noastră şi în tot ceasul, însă cunoscând marea bunătate pe care ai arătat-o asupra celor ce te cinstesc pe tine şi se pocăiesc cu credinţă întru numele Domnului, năzuim cu lacrimi de umilinţă şi preaplecată mărturisire a păcatelor la mijlocirile tale înaintea Sfintei Treimi. Fii dar nouă pururi rugător la Preaputernicul Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor noastre, pentru mântuirea noastră de toate bolile şi primejdiile, de cutremurul pământului şi moarte năprasnică, pentru întărirea noastră în credinţa cea adevărată, apărându-ne de toate răutăţile după făgăduinţa ta, căci toţi te cinstim şi prăznuim numele tău, acum şi pururea şi în veci. Amin.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ