Bilanţ de succes al Asociaţiei Macedonenilor din România

Prezenţă statornică şi activă în peisajul cultural interetnic, Asociaţia Macedonenilor din România s-a evidenţiat în anul 2019 printr-o serie de proiecte specifice, menite să îmbogăţească peisajul diversităţii etnice din România.

0

După ce sărbătoarea Crăciunului şi Anul Nou pe rit vechi i-au găsit pe macedonenii din Asociaţia Macedonenilor din România alături de toţi cei dragi, în ziua de 21 februarie 2019, cu mic, cu mare, aceştia au sărbătorit Ziua Internaţională a Limbii Materne.
Un alt eveniment deosebit de important pentru Asociaţia Macedonenilor din România este ziua Sfinţilor Kiril şi Metodiu, întemeietorii alfabetului chirilic, zi sărbătorită în toate localităţiile în care AMR are membri, la data de 24 mai 2019.
În memoria lui Alexandru Macedonski, Asociaţia Macedonenilor din România (AMR) organizează, în fiecare an, Festivalul-Concurs Naţional de Literatură „Alexandru Macedonski”, adresat atât scriitorilor care nu au debutat în volum, cât şi celor cu unul sau mai multe volume editate, membri sau nu ai Uniunii Scriitorilor din România, dar şi scriitorilor de etnie macedoneană, membri sau simpatizanţi ai Asociaţiei Macedonenilor din România, precum şi, în egală măsură, tuturor scriitorilor aparţinând minorităţilor etnice din România.

În zilele de 8 şi 9 iunie 2019 s-au desfăşurat, la Bucureşti, Galele de premiere ale celei de-a şasea ediţii a Festivalului-Concurs Naţional de Literatură “Alexandru Macedonski”, organizat de către Asociaţia Macedonenilor din România.
În cele două zile ale Galelor de premiere, toţi cei prezenţi s-au bucurat de emoţia pe care o creează cuvântul scris, versul, mesageri ai trăirilor sufleteşti, împărtăşite de autori cu cititorii.
Este evident pentru toată lumea faptul că Festivalului-Concurs Naţional de Literatură “Alexandru Macedonski” a devenit o constantă a manifestărilor cultural-literare, venind să demonstreze, o dată în plus, dimensiunea interculturală a activităţilor desfăşurate de către Asociaţia Macedonenilor din România.
Gândit de către Asociaţia Macedonenilor din România ca un eveniment special în peisajul manifestărilor interetnice, spre a face cunoscute valorile tradiţionale ale comunităţii macedonene, dar şi ale celorlalte comunităţi etnice din România, promovând interculturalismul în România, Festivalul Interetnic “Noi, toţi, suntem România!” s-a bucurat de un real succes, venind să îmbogăţească zestrea culturală pe care o avem în comun.
Pe 20 iulie 2019, în comuna Mehadica, judeţul Caraş-Severin, la cea de-a doua ediţie a festivalului, alături de macedoneni, au evoluat pe scenă ansambluri artistice ale comunităţii croate, sârbe şi rome din România.

Geografia locului, diversitatea, peisajele desprinse parcă din poveşti, liniştea pe care o întâlneşti la tot pasul, oamenii primitori şi cu sufletul deschis, toate au venit să contribuie la reţeta succesului unei manifestări culturale organizate de macedoneni într-un cadru ospitalier.
Începând din anul 2018, ziua de 8 decembrie a căpătat o importanţă aparte pentru întreaga comunitate macedoneană din România, odată cu adoptarea şi promulgarea legii prin care Ziua Limbii Macedonene va fi sărbătorită în România.
La iniţiativa reprezentantului macedonean în Parlamentul României, doamna deputat Mariana Venera Popescu, cu susţinerea Asociaţiei Macedonenilor din România şi a comunităţii macedonene din România, Ziua Sfântului Clement din Ohrid a devenit şi Ziua Limbii Macedonene în România, venind să întărească rolul comunităţii macedonene în societatea românească şi să reafirme respectul de care  macedonenii se bucură în rândul confraţilor români.

Legea Zilei Limbii Macedonene în România vine să întărească şi să dezvolte cadrul instituţional necesar afirmării culturale şi identitare a comunităţii macedonene din România, prin intermediul manifestărilor organizate şi desfăşurate sub egida Asociaţiei Macedonenilor din România.
Pentru cel de-al doilea an consecutiv, ziua de 8 decembrie a fost sărbătorită cum se cuvine în toate localităţile din România în care sunt trăitori macedoneni.
Pilon al afirmării identităţii, limba maternă se bucură acum de punerea în deplină valoare a importanţei sale pentru comunitatea macedoneană din România.
Continuitatea şi transmiterea valorilor culturale sunt ţelul cel mai important al Asociaţiei Macedonenilor din România. Prin cursurile de limba macedoneană organizate în cadrul asociaţiei se asigură realizarea acestui lucru, căci limba, obiceiurile şi tradiţiile sunt cele care ne diferenţiază, ne oferă unicitate. Acestea sunt cele mai importante şi primele bunuri ale acestui tezaur, care trebuie menţinute şi transmise pentru şi prin copiii noştri.

La nivelul Asociaţiei Macedonenilor din România, cursurile de limbă macedoneană sunt organizate săptămânal la Băileşti, de două ori pe săptămână la Craiova şi lunar la Timişoara. Pentru toţi cei interesaţi, cursurile de limba macedoneană pot fi găsite pe site-ul, canalul de You Tube şi pagina Facebook ale Asociaţiei Macedonenilor din România.
În cadrul activităţilor de promovare a valorilor şi tradiţiilor etnicilor macedoneni din România, Asociaţia Macedonenilor din România acordă o atenţie deosebită  educării şi formării tinerilor din rândul comunităţii, cultivării creativităţii acestora, dezvoltării  abilităţilor de comunicare în limba macedoneană, întăririi legăturilor culturale şi istorice cu ţara de origine a înaintaşilor, Republica Macedonia de Nord.
În cadrul activităţilor cultural-educaţionale ale Asociaţiei Macedonenilor din România se înscriu Atelierele de creaţie şi Tabăra de creaţie de la Galičnik – Macedonia, desfăşurată în perioada 5-12 august 2019, pe durata căreia tinerii au avut posibilitatea de a vizita obiective istorice, zone cu o mare încărcătură culturală, de a-şi dezvolta şi cultiva talentul artistic şi de a-şi îmbogăţi  cunoştinţele artistice şi lingvistice. Toate creaţiile artistice vor fi incluse dintr-o expoziţie itinerantă, care în anul 2020 va străbate localităţile trăitorilor macedoneni din România şi Republica Macedonia de Nord.

Editarea de publicaţii de interes pentru membrii etniei şi editarea creaţiilor literare ale autorilor de origine macedoneană reprezintă o componentă importantă în cadrul activităţilor culturale de promovare a  Asociaţiei Macedonenilor din România.
În anul 2019, au văzut lumina tiparului numerele 210-221 ale Revistei ”Macedoneanul”, publicaţie ce se înscrie cu succes în peisajul publicaţiilor tematice ale minorităţilor etnice din România, Asociaţia Macedonenilor din România fiind o prezenţă statornică la târgurile de carte şi la alte manifestări de profil organizate în România.
Organizarea de expoziţii şi manifestări ale artiştilor aparţinând etniei macedonene, membri ai Asociaţiei Macedonenilor din România, dar şi participarea constantă la Festivalul Intercultural PROETNICA de la Sighişoara, la Tabăra Interetnică de Artă Contemporană de la Aiud, reprezintă o altă componentă importantă a activităţilor culturale desfăşurate de către Asociaţia Macedonenilor din România.

În cadrul Asociaţiei Macedonenilor din România îşi desfăşoară activitatea cu succes ansamblurile artistice, acestea promovând tradiţiile, cântecele şi dansurile tradiţionale macedonene, în cadrul activităţilor proprii, dar şi în cadrul manifestărilor culturale interetnice la care sunt o prezenţă constantă.
Cu ocazia Zilei Naţionale a României, Asociaţia Macedonenilor din România a adus în atenţia tuturor rolul etnicilor macedoneni în înfăptuirea actului istoric al Marii Uniri.
La 18 decembrie 2019, Asociaţia Macedonenilor din România a îmbrăcat haine de sărbătoare, bucurându-se de importanta Zi a minorităţilor naţionale din România.
România este ţara în care minorităţile naţionale se bucură de drepturi şi libertăţi, valorile culturale ale minorităţilor fiind parte componentă a patrimoniului cultural naţional.
În România, minorităţile se bucură de susţinerea statutul român, în promovarea tradiţiilor şi culturii proprii, spre beneficiul întregii societăţi româneşti.
Asociaţia Macedonenilor din România acordă o atenţie deosebită sărbătoririi în cadrul comunităţii a principalelor evenimente laice şi religioase din viaţa macedonenilor.

Pe 26 decembrie 2019 a fost  prăznuit Sfântul Nicodim de la Tismana (1340-1406), născut la Prilep, în Macedonia, întemeietorul monahismului în Ţara Românească şi ctitorul mănăstirilor Tismana, Vodiţa, Prislop, Vişina etc.
Venirea pe teritoriul Ţării Româneşti a lui Nicodim de la Tismana este un moment important de întrepătrundere a celor două popoare, român şi macedonean.
De-a lungul timpului, România şi Macedonia au fost şi sunt două ţări prietene, fără nicio dispută sau problemă care să existe între cele două ţări.

Respectându-şi tradiţiile moştenite de la înaintaşi, membrii Asociaţiei Macedonenilor din România au sărbătorit cu bucurie Crăciunul pe rit vechi şi au întâmpinat Anul Nou cu speranţa într-un an plin de activităţi cultural-educative atractive, hotărâţi să fie activ implicaţi într-o fructuoasă colaborare interetnică şi interculturală, menită să promoveze valorile macedonene în cadrul societăţii româneşti.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ