Proiectul privind stabilirea nivelului taxelor și impozitelor locale a fost postat pe 19 august pe portalul de internet al municipalității craiovene, reprezentanții primăriei așteptând propuneri și sugestii până la începutul lunii următoare, ceea ce înseamnă că documentul ar putea ajunge la votul consilierilor locali la ședința ordinară din septembrie. „Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 06.09.2019, la Centrul de Informaţii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561, e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro”, se arată în postarea de pe site-ul municipal.

Primăria ne tratează neîncrederea cu indexare

Toate taxele și impozitele locale sunt supuse indexării anuale, cu rata inflației, se arată în proiectul redactat de reprezentanții primăriei, dările către municipalitate urmând să crească, în 2020, cu 4,6 la sută, printre motivele furnizate de edilii figurând și creșterea încrederii cetățenilor și mediului de afaceri. „Valoarea ratei inflației pentru anul 2018 comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Finanțelor Publice este de 4,6%. În vederea creării unei politici fiscale predictibile și respectării obligațiilor fiscale imperative ale consiliului local în cadrul raportului de drept public fiscal și creșterii încrederii cetățenilor și mediului de afaceri, aspecte ce impun autorităților deliberative locale adoptarea în cursul anului curent, cu aplicabilitate în anul fiscal următor, a impozitelor și taxelor locale, este necesar ca începând cu anul 2020, nivelul impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei precum și limitele amenzilor contravenționale să fie indexate cu rata inflației de 4,6%”, se arată în proiect.

Cote adiționale pentru clădirile de firmă

De doză dublă pentru tratarea încrederii vor beneficia persoanele juridice în privința impozitului pe clădiri, care va fi altoit în cazul lor cu cote adiționale între 20 și 50 la sută: „Pentru anul 2020, impozitele/taxele calculate prin aplicarea cotelor de impozitare sau sume fixe, se ajustează cu cote adiţionale, în conformitate cu art.489 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, astfel: a) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile rezidenţiale a căror valoare a fost actualizată în ultimii 3 ani faţă de anul de referinţă, se ajustează prin aplicarea cotei de 50%; b) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale a căror valoare a fost actualizată în ultimii 3 ani faţă de anul de referinţă, se ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 20%; c) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile rezidenţiale sau nerezidenţiale a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, se ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 50%; d) impozitul pe mijloacele de transport prevăzute la art.470 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 13%. (2) Criteriile de stabilire a cotelor adiţionale sunt următoarele: a) păstrarea unui nivel al fiscalităţii comparabil cu anii anteriori în scopul asigurării caracterului predictibil al impozitelor şi taxelor locale; b) asigurarea resurselor pentru realizarea de servicii publice de calitate pentru locuitorii municipiului Craiova”.

Taxa de parcare rezidențială: dublu, triplu, cvadruplu sau… cât iese la licitație

În premieră, în proiectul de hotărâre apare și cuantumul taxei pentru parcarea de reședință, stabilit în funcție de zonă, cu un minim de 100 de lei pentru zona 2. „Taxa pentru parcarea de reședință cu plată, pe domeniul public al municipiului, pentru utilizatorii locurilor de parcare atribuite prin repartizare directă, conform art.52 din HCL 73/2019, se stabilește la: Zona 0 – 150 lei/an Zona 1 – 120 lei/an Zona 2 – 100 lei/an Taxa pentru parcarea de reședință cu plată, pe domeniul public al municipiului, pentru utilizatorii locurilor de parcare atribuite prin procedura competițională prevăzută la art.53 din HCL 73/2019 va fi stabilită la nivelul rezultat în urma licitației locului de parcare, având ca preț de pornire nivelul taxei stabilite la punctul 1. (3) Taxa se plăteşte anticipat în conformitate cu procedura aprobată prin HCL 31/2017 cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în proiectul municipalității.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ