ANUNŢ

0

Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu nr.6, jud. Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de execţie:
• Un post inginer în cadrul Serviciului Promovare Investiţii, Urmărire Investiţii.
Condiţii de participare la concurs:
1. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul – Cadru aprobat prin H.G.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului:
– studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul construcţii hidrotehnice, energetică, îmbunătăţiri funciare, construcţii civile şi industriale, căi ferate, drumuri şi poduri, geodezie, inginerie economică, inginerie mecanică şi utilaj tehnologic;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
Concursul se va desfăşura la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt din str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, după cum urmează:
– 12.09. 2019 ora 10.00 – proba scrisă;
– 18.09. 2019 ora 10.00 – interviu.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 04.09.2019 (inclusiv), ora 15.30, la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt.
Informaţii suplimentare cu privire la bibliografie, conţinut dosar, grafic desfăşurare concurs/examen, sunt afişate pe site-ul instituţiei şi la sediul instituţiei, relaţii la tel : 0250/739.881 int.118 sau 119.
▪ Un post jurisconsult în cadrul Biroului Achiziţii Lucrări şi Servicii.
Condiţii de participare la concurs:
1. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul – Cadru aprobat prin H.G.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului:
– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul juridic;
– certificat curs acreditat în domeniul achiziţiilor publice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
– 12.09. 2019 ora 10.00 – proba scrisă;
– 18.09. 2019 ora 10.00 – interviu.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 04.09.2019 (inclusiv), ora 15.30, la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt.
Informaţii suplimentare cu privire la bibliografie, conţinut dosar, grafic desfăşurare concurs/examen, sunt afişate pe site-ul instituţiei şi la sediul instituţiei, relaţii la tel.: 0250/739.881 int. 118 sau 119.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ