ALDE Dolj: Dialogul social trebuie revitalizat

Anișoara Stănculescu, vicepreședinte ALDE Dolj: „Este nevoie de reluarea unui dialog social aprofundat la toate nivelurile decizionale“.

0

„Ca partid al apărării drepturilor fundamentale ale cetățenilor ALDE consideră că dreptul la dialog social și consultare publică precum și dreptul la asociere, consfințite și prin Legea fundamentală trebuie afirmate permanent în practica relațiilor sociale din țara noastră.
Apreciem că, pentru a respecta litera și spiritul Constituției și pentru a sluji așa cum trebuie obiectivului stabilității și păcii sociale, este nevoie de reluarea unui dialog social permanent și aprofundat cu partenerii sociali atât la nivel teritorial cât și la nivel național.
Problemele care privesc interesele legitime ale partenerilor sociali, toate inițiativele legislative sau deciziile publice cu caracter economico-social trebuie să intre într-un mecanism firesc de consultare al autorităților publice cu organizațiile patronale și sindicale.
De asemenea considerăm că toate observațiile la adresa Legii Dialogului Social venite din partea sindicatelor, ong-urilor, cetățenilor trebuie tratate cu maximă disponibilitate la dialog. Este condiția esențială pentru a fi găsite într-un orizont scurt de timp acele soluții corecte, în deplin acord cu prevederile constituționale, ale Convenției internaționale privind drepturile omului, cu reglementările internaționale în vigoare în materie de dialog social și drepturi ale lucrătorilor“, se arată într-un comunicat de presă al ALDE Dolj.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ