Mai-marii judeţului au obţinut recent, de la omologii din Gorj, dreptul de a efectua exproprierile şi în localităţile din aria de competenţă a CJ Gorj, însă după o documentare sumară asupra resurselor umane necesare pentru punerea în practică a planului s-au dat bătuţi şi cer ajutor din afară. Cum CJ Dolj ar trebui să facă documentaţa de expropriere pentru proprietarii din 16 localităţi distincte din cele două judeţe, fiecare cu comisia proprie de evaluare, s-a constatat lipsa crâncenă de jurişti în aparatul administraţiei judeţene şi nevoia de a contracta servicii juridice. Măsura este de principiu interzisă instituţiilor cu jurişti proprii, fiind acceptată numai în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea legislativului local. Drept pentru care măsura face obiectul unui proiect de hotărâre supus votului consilierilor judeţeni la ultima şedinţă din această lună a CJ Dolj. „Din analiza obligaţiilor ce revin expropriatorului, respectiv Consiliului Judeţean Dolj, rezultă un mare volum de activitate în domeniul juridic, care trebuie să se realizeze cu precădere în cele 16 localităţi care sunt afectate de regimul de expropriere şi pe o mare perioadă de timp. Acest lucru presupune utilizarea unui număr mare de jurişti, cu expertiză în acest domeniu, pe o perioadă mare de timp şi în locaţii diferite, de pe teritoriul judeţelor Dolj şi Gorj, condiţii care nu pot fi îndeplinite cu juriştii din structura proprie a consiliului judeţean. La momentul actual, Serviciul juridic administraţie locală are un număr de patru consilieri juridici, personal insuficient şi pentru activitate proprie a Consiliului Judeţean. Pe de altă parte, este imposibilă implicarea cosilierilor juridici angajaţi ai Consiliului Judeţean Dolj, fără a fi afectată sau chiar blocată asigurarea activităţii juridice de zi cu zi. Având în vedere aspectele menţionate. este necesară achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare juridică în vederea dobândirii prin expropriere a imobilelor necesare realizării obiectivului de investiţii Reabilitare şi extindere fir II Izvarna – Craiova”, se arată în raportul întocmit de funcţionarii CJ Dolj.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ