ABA OLT – lucrări de apărare împotriva indundațiilor în Bazinul Hidrografic Olt în perioada 2019-2020

Joi, 21 martie, într-o şedinţă specială dedicată Zilei Mondiale a Apei, s-au întâlnit membrii Comitetul de Bazin Olt, reprezentanţi din partea prefecturilor, primăriilor, consiliilor judeţene, ONG-urilor şi a agenţilor economici din bazinul hidrografic Olt. Cu acest prilej, Ștefan Prală, directrul ABA OLT, a făcut o expunere amplă a propunerilor privind execuția și finalizarea lucrărilor de apărare împotriva indundațiilor în Bazinul Hidrografic Olt în perioada 2019-2020. Ștefan Prală a subliniat că documentația tehnică pentru executarea acestor lucrări a fost admisă și că se așteaptă abrobarea finanțărilor. De asemenea, directorul ABA Olt a trecut în revistă și lucrărie hidrotehnice ca urmare a inundațiilor din perioada iunie-iulie 2018.

0

ABA OLT-PROPUNERI PRIVIND EXECUȚIA ȘI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE APĂRARE IMPOTRIVA INUNDAȚIILOR ÎN B.H. OLT PENTRU PERIOADA 2019-2020

JUDEȚUL VÂLCEA
1.Regularizare pârâu Luncavâț și afluenți sectorul Vaideeni –Popești, jud. Vâlcea (Ob. 2)
– Propunere valoare program 2019 :2.645.000/2.592.000 lei (INV/C+M)
– Capacități: Consolidări mal – 920 m
– Recalibrare albie -3520 m
– PIF:2019
2. Regularizare pârâu Bistrița pe sectorul Costești –Băbeni, jud. Vâlcea
– Propunere valoare program 2019 :12.066.000/11.947.000 lei (INV/C+M)
– Capacități: Amenajare albie – 13,6 km
– Protectii mal – 7,0 km
– PIF:2019
JUDEȚUL OLT
Punere în siguranțâ a amenajării hidrotehnice Caracal, jud. Olt-
(INV/C+M) 4454/4398 mii lei
JUDEȚUL BRAȘOV
Reabilitare dig aparare pe raul Olt la Comana, jud. Brasov,- HG 582/2018 -et. a II-a
(INV/C+M) 552/542 mii lei
JUDEȚUL COVASNA
Indiguire râu Râul Negru și afluenți, jud. Covasna – HG 582/2018 – et. a II-a
(INV/C+M) 255/250 mii lei
Amenajare pr. Baraolt pe sectorul Biborteni, confluență râu Olt, jud. Covasna- (INV/C+M) 313/304 mii lei-
Lucrări în curs de finalizare -recepția obiectivului în anul 2019

ABA OLT- PROPUNERI LUCRĂRI INVESTIŢII PUNCTE CRITICE ÎN Bh.Olt-2019
Lucrări finanţate din bugetul de stat şi surse proprii

JUDEŢUL VÂLCEA
1. Amenajare pârâu Sâmnic în comuna Golești, sector școală generală – poienița – valea lui Man, Jud. Vâlcea
Refacerea zonelor afectate din cauza viiturilor din anul 2018 pentru apărarea împotriva inundaţiilor a obiectivelor menţionate.
Capacităţi: 100 ml apărări de mal ;1 prag ; 250 ml amenajare albie
Valoare investiție:540,000.00
Zonele apărate: case şi gospodării – 11; drum comunal – 5 km; drum judeţean – 0,5 km; stâlpi LEA 20 kv – 3; terenuri arabile – 3 ha
2.Amenajare pr. Cerna pe sectorul Stroeşti-Lapuşata, Jud. Vâlcea
Refacerea zonelor afectate din cauza viiturilor din anul 2018 pentru apărarea împotriva inundaţiilor a obiectivelor menţionate
Capacităţi: 250 ml apărări de mal;1 prag; 500 ml amenajare albie
Valoare investiție:1,503,000.00
Zonele apărate: case şi gospodării – 23; drum comunal – 7 km; poduri și podeţe – 2; stâlpi LEA 400 kv – 2; terenuri arabile – 250 ha
3. Regularizare pârâu Govora în comuna Bunești, aval confluență valea Bunești, Jud. Vâlcea
Refacerea zonelor afectate din cauza viiturilor din anul 2018 pentru apararea împotriva inundaţiilor a obiectivelor menționate:
Capacităţi: 80 ml protecţie dig; 100 ml amenajare albie
Valoare investiţie:540,000.00
Zonele apărate: case şi gospodării – 15; stâlpi LEA 400 kv – 1;terenuri arabile – 80 ha; localitate – 1
4.Consolidare mal drept pr. Târâia în comuna Mateeşti – Zona Pătrulescu, Jud. Vâlcea
Refacerea zonelor afectate din cauza viiturilor din anul 2018 pentru apărarea împotriva inundaţiilor a obiectivelor menţionate:
Capacităţi: 80 ml apărare mal;100 ml amenajare albie
Valoare investiție:540,000.00
Zonele apărate: case şi gospodării – 2; stâlpi LEA 400 kv– 1; terenuri arabile -1 ha; pod– 1; drum judeţean – 0,2 km
5.Regularizare pr. Cernişoara în comuna Cernişoara, zona Machidon, Jud. Vâlcea
Refacerea zonelor afectate din cauza viiturilor din anul 2018 pentru apărare împotriva inundaţiilor a obiectivelor menţionate:
Capacităţi: 120 ml apărări de mal; 200 ml amenajare albie
Valoare investiție:1,075,000.00
Zonele apărate: case şi gospodării – 9; stâlpi LEA 20 kv – 2; terenuri arabile – 1 ha; pod – 2; drum judeţean – 0,2 km
6.Consolidare mal stâng pr. Cheia la Cheia, sector Biserica – Vasilica, Jud. Vâlcea
Refacerea zonelor afectate din cauza viiturilor din anul 2018 pentru apărarea impotriva inundaţiilor a obiectivelor menţionate:
Capacităţi: 200 ml apărare de mal;200 ml amenajare albie
Valoare investiție:1,290,000.00
Zonele apărate: case şi gospodării – 15; stâlpi LEA 20 kv – 1; terenuri arabile – 1 ha; pod – 1; drum judeţean – 0,2 km; obiectiv social – gradiniţa – 1, biserica – 1,cimitr -1
7.Amenajare pr. Lungot la Danicei,zona Cireşu – Launele, Jud. Vâlcea
Refacerea zonelor afectate din cauza viiturilor din anul 2018 pentru apărarea împotriva inundaţiilor a obiectivelor menţionate;
Capacităţi: 250 ml apărari de mal;1000 ml amenajare albie
Valoare investiție:1,610,000.00
Zonele apărate: case şi gospodării – 62; stalpi LEA 20 kv – 2; terenuri arabile – 220 ha; poduri si podete – 2; drum judeţean – 1 km; drum comunal – 2 km
8.Consolidare mal stâng pr. Dosu la Perişani – zona Popa, Jud. Vâlcea
Refacerea zonelor afectate din cauza viiturilor din anul 2018 pentru apărarea împotriva inundaţiilor a obiectivelor menţionate;
Capacităţi: 200 ml apărare de mal; 200 ml amenajare albie
Valoare investiție:1,290,000.00
Zonele apărate: case şi gospodării – 15; stâlpi LEA 20 kv – 2; terenuri arabile – 1 ha; poduri – 1; drum comunal – 5 km
9.Consolidare pr. Latoriţa la Malaia – Ciunget, punct Buşu, Jud. Vâlcea
Refacerea zonelor afectate din cauza viiturilor din anul 2018 pentru apărarea împotriva inundaţiilor a obiectivelor menţionate;
Capacităţi: 200 ml apărare de mal; 200 ml amenajare albie
Valoare investiție:1,290,000.00
Zonele apărate: case şi gospodării – 12; stâlpi LEA 20 kv – 2 ; terenuri arabile – 6 ha; poduri – 1; drum comunal – 4 km; obiectiv economic – 1
10. Amenajare pr. Topolog la Milcoiu , sat Ciuteşti, pod Ciuteşti, Jud. Vâlcea
Refacerea zonelor afectate din cauza viiturilor din perioada 2014-2018
Capacităţi: 250 ml recalibrare albie; 220 ml apărare de mal
Valoare investiție:966,000.00
Zonele apărate: case şi gospodării – 4; stâlpi LEA 20 kv – 1; stâlpi LEA 400 kv – 1; terenuri arabile – 80 ha; poduri – 1; drum comunal – 1 km; obiectiv economic
11.Amenajare pr. Topolog la Nicolae Bălcescu, punct staţia de apă, Jud. Vâlcea
Refacerea zonelor afectate din cauza viiturilor din anul 2014
Capacităţi: 575 ml recalibrare albie; 237 ml apărare de mal
Valoare investiție:1,610,000.00
Zonele apărate: case şi gospodării – 2; stâlpi LEA 20 kv – 1; stâlpi LEA 400 kv – 1; terenuri arabile – 250 ha; drum comunal – 1 km; obiectiv economic – 1
12. Amenajare pr. Topolog la Nicolae Bălcescu, sat Dosul Raului, pod D.1678D, Jud. Vâlcea
Refacerea zonelor afectate din cauza viiturilor din anul 2014
Capacităţi: 600 ml apărare de mal; 300 ml recalibrare albie
Valoare investiție:2,145,000.00
Zonele apărate: case şi gospodării – 11; stâlpi LEA 20 kv – 4; stâlpi LEA 400 kv – 1; terenuri arabile – 70 ha; drum judeţean – 2 km; obiectiv social – 1 (Biserica)
13. Amenajare pârâu Topolog la Galicea, sat Cocoru, amonte pod DJ678A, Jud. Vâlcea
Refacerea zonelor afectate din cauza viiturilor din anul 2014
Capacităţi: 3094 ml recalibrare albie; 2530 ml aducere la cotă parapet
Valoare investiție:1,930,000.00
Zonele apărate: case şi gospodării – 2 ; stâlpi LEA 20 kv – 4; stâlpi LEA 400 kv – 1; terenuri arabile – 120 ha; poduri – 1; drum judeţean – 1 km; obiectiv economic – 2
14. Regularizare parau Stăneasca la Stoilesti, sat Izvoru Rece, la podul nou, Jud. Vâlcea
Refacerea zonelor afectate din cauza viiturilor din anul 2018
Capacităţi: 500 ml apărare de mal;500 ml recalibrare albie
Valoare investiție:600,000.00
Zonele apărate: case şi gospodării – 37; stâlpi LEA 20 kv – 5; terenuri arabile – 140 ha; poduri – 1; drum comunal – 5 km; obiectiv economic – 1; obiectiv social – 1 (Şcoala)
15. Amenajare albie pr. Ursana la Olanu, Sat Nicoleşti, Jud. Vâlcea
Refacerea zonelor afectate din cauza viiturilor din anul 2018
Capacităţi: 1000 ml. recalibrare albie
Valoare investiție:1,075,000.00
Zonele apărate: case şi gospodării – 40 ; stâlpi LEA 20 kv – 1; stâlpi LEA 400 kv – 1; terenuri arabile – 240 ha ; drum comunal – 2 km
16. Regularizare pârâu Cernișoara Orlii la Cernisoara, zona Olescu, Jud. Vâlcea
Refacerea zonelor afectate din cauza viiturilor din anul 2018 pentru apărarea împotriva inundaţiilor a obiectivelor menţionate.
Capacităţi: 100 ml apărare de mal;200 ml recalibrare albie
Valoare investiție:645,000.00
Zonele apărate: case şi gospodării – 8 ; stâlpi LEA 20 kv – 2 ; terenuri arabile – 6 ha ; poduri şi podeţe – 2; drum comunal – 2 km
17. Consolidare mal pârâu Hința la Băile Govora, amonte ștrand intravilan Băile Govora, Jud. Vâlcea
Refacerea zonelor afectate din cauza viiturilor din anul 2014 – 2018
Capacităţi: 300 ml apărare de mal; 400 ml recalibrare albie; 2 praguri
Valoare investiție:2,145,000.00
Zonele apărate: case şi gospodării – 22; stâlpi LEA 20 kv – 2; terenuri arabile – 15 ha ; poduri şi podeţe – 4; drum oraşenesc – 2 km; obiectiv economic – 2
18. Consolidare mal stâng pr. Bistrița la Tomșani, punct Dumbravești, jud. Vâlcea
Capacităţi: 200 ml apărare de mal; 300 ml recalibrare albie;
Valoare investiție:400.000
Zonele apărate: case şi gospodării – 7; stâlpi LEA 20 kv – 2; terenuri arabile – 5 ha ; poduri şi podeţe – 1; drum comunal- 1 km;
19.Consolidare mal stâng pr. Bistricioara la Tomșani, punct Bogdănești, Jud. Vâlcea
Capacităţi: 200 ml apărare de mal; 300 ml recalibrare albie;
Valoare investiție: 350.000
Zonele apărate: case şi gospodării – 7; stâlpi LEA 20 kv – 2; terenuri arabile – 5 ha ; poduri şi podeţe – 1; drum comunal- 1 km;
20. Amenajare pr. Costești la Costești, zona Băi Jud. Vâlcea
Capacităţi: 300 ml apărare de mal; 300 ml recalibrare albie; prag- 1buc
Valoare investiție: 450.000
Zonele apărate: case şi gospodării – 5; stâlpi LEA 20 kv – 2; terenuri arabile – 15 ha ; poduri şi podeţe – 1; drum comunal- 1 km; obiectiv economic -1 buc
21.Consolidare mal drept pr. Costești la Costești, zona Marinescu, Jud. Vâlcea
Capacităţi: 300 ml apărare de mal; 300 ml recalibrare albie; prag- 1buc
Valoare investiție: 400.000
Zonele apărate: case şi gospodării – 15; stâlpi LEA 20 kv – 2; terenuri arabile – 18 ha ; poduri şi podeţe – 1; drum comunal- 1 km; obiectiv economic -1 buc
22. Consolidare mal stâng pr. Costești la Costești, zona Invelitoare, Jud. Vâlcea
Capacităţi: 200 ml apărare de mal; 200 ml recalibrare albie;
Valoare investiție: 300.000
Zonele apărate: case şi gospodării – 5; stâlpi LEA 20 kv – 2; terenuri arabile – 20 ha ; poduri şi podeţe – 1; drum comunal- 1 km; obiectiv economic -1 buc
23. Consolidare mal drept pr. Otăsău, com. Bărbătești, Sat Bârzești, punct Marunțelu, Jud. Vâlcea
Capacităţi: 150 ml apărare de mal; 200 ml recalibrare albie;
Valoare investiție: 350.000
Zonele apărate: case şi gospodării – 15; stâlpi LEA 20 kv – 2; terenuri arabile – 1 ha ; poduri şi podeţe – 1; punte pietonala – 1 buc; drum comunal- 0,5 km;
24. Consolidare albie pr. Luncavăț la Șirineasa, zona stație apă, Jud. Vâlcea
Capacităţi: 500 ml amenajare albie; prag consolidare albie – 1 buc
Valoare investiție: 900.000
Zonele apărate: case şi gospodării – 2; stâlpi LEA 20 kv – 1; terenuri arabile -100 ha; poduri şi podeţe – 1; drum judetean- 0,5 km; obiectiv economic – 1buc.

JUDEȚUL HARGHITA
1.Amenajare pârâu Racu, comuna Mihăileni, jud. Harghita
Comuna a fost afectată de mai multe ori de inundaţii în anul 2010 şi 2011 respectiv 2018. Inundațiile au afectat mai multe case, anexe gospodărești și terenuri agricole.
Zonă neamenajată, eroziuni de mal, albie îngustă.A fost aprobată extinderea studiului de fezabilitate aferent ob. de învestiţii: „Amenajare pârâu Racu, comuna Mihaileni, jud. Harghita”. Lucrările de investiţii au fost începute în anul 2011, însa din cauza lipsei de fonduri lucrările au fost sistate.
Capacităţi: amenajare albie: 500 m; consolidări de mal 500 m
Valoare investiție:600,000.00
Zonele apărate: 28 case și anexe; DJ 124: 300 m
2.„Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Olt şi afluenţi, pe sectorul Sândominic – Mădăraş, judeţul Harghita”.
În anii 2005 şi 2010 ca urmare a inundaţiilor care au provocat pagube importante în comunele din acest sector, din cauza revărsări râului Olt. Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Olt şi afluenţi, pe sectorul Sândominic – Mădăraş, judeţul Harghita”.
Capacităţi: consolidări de mal 600 m (intravilan comuna Sândominic)
Valoare investiție:500,000.00
Zonele apărate: 85 case și anexe; DC 20 m
3.,,Amenajare complexă pr. Homorodu Mare și afluenți (pr. Ghipeş, pr. Daia) pe sectorul Băile Homorod-Orăşeni, jud.Harghita”.
În anul 2010 comuna Mărtinis (satele: Bădeni, Rareş, Petreni, Locodeni, Sânpaul, Orăşeni) a fost afectat de mai multe ori de inundaţii cauzate prin revărsarea pr. Homorodu Mare.
Amenajare complexă pr. Homorodu Mare şi afluenţi (pr. Ghipeş, pr. Daia) pe sectorul Băile Homorod-Orăşeni, jud.Harghita”
Capacităţi: amenajare albie 500 m; consolidări de mal 100 m pe pr.Homorodu Mare, intravilan sat Aldea şi amenajare albie 500 m ;consolidări de mal 100 m pe pr. Ghipeş, intravilan sat Mărtiniș
Valoare investiție:500,000.00
Zonele apărate: 20 ha teren agricol; 15 case și anexe, DC 100 m
4.”Regularizare pr. Fişag în zona Armăşeni-Bancu, jud. Harghita
În urma inundaţiilor din perioada anterioară, lucrările tranversale au fost distruse parţial sau în totalitate, fapt care a condus la adâncirea accentuată a albiei, coborârea talvegului, precum şi surparea malurilor. Torenţialitatea pr. Fişag, panta mare a albiei şi natura materialului din patul albiei (balast, pietriş cu nisip) a condus la eroziuni de fund şi surpări de mal, înregistrând coborârea talvegului albiei cu 2-3 m. în care sunt propuse:
Capacităţi: consolidare de mal 500 m; praguri de fund 3 buc- intravilan sat. Armășeni și Bancu
Valoare investiție:440,00.00
Zonele apărate: 50 case de locuit şi anexe, DJ 123C: 220 m
5.„Regularizare şi apărări de mal pe pârâu Caşin în localitatea Plăieşi de Jos, jud. Harghita„.
După inundațiile din perioada iulie august 2018 se constată necesitatea continuării lucrării de investiții pe sectoarele unde nu au fost propuse lucrări de apărare împotriva inundațiilor (satul Jacobeni, zona Doboi)
Este în curs de finalizare
Capacităţi: consolidare de mal 500 m- intravilan Plăieșii de Jos, sat Imper
Valoare investiție:500,000.00
Zonele apărate: 25 case și anexe, DC: 200 m

JUDEŢUL COVASNA
1.Reabilitare și consolidare linie de apărare dig pârâu Căpeni, jud. Covasna
Este necesară elaborarea documentaţiilor tehnice și efectuarea procedurilor de achiziție publică de execuție lucrări, scopul fiind apărarea împotriva inundațiilor a următoarelor obiective: case si gospodării -130 buc, obiective socio culturale – 1 buc, teren -100 ha, localitaţi -1 ( Căpeni)
În prezent, albia minoră a pârâului Căpeni pe sectorul din aval a satului Căpeni aparținând de UAT Baraolt prezintă o colmatare accentuată, secţiunea neasigurând tranzitarea debitelor la ape mijlocii şi mari astfel ca, în perioadele cu ploi abundente şi topiri ale zăpezii, apele se revarsă fiind inundate atât gospodăriile limitrofe cât şi suprafeţe însemnate de teren agricol.
Digurile de remuu de pe ambele maluri ale pârâului Căpeni, având asigurarea de calcul de 10% , în timpul viiturii din 13-15 martie 2018, au fost depăşite, fiind şi parţial erodate de apele revărsate. De asemenea la piciorul taluzului interior al digurilor s-au semnalat numeroase grifoane pe o lungime de cca 200 m mal stang si 100 m mal drept.
Capacităţi: refacere dig L= 1100 m , etanşare dig cu palplanse PVC L = 200 m
Valoare investiție-2,000,000.00
Zonele apărate: case si gospodării -130; obiective socio culturale-1 buc; teren -100 ha;localitaţi-1
2. Punerea în siguranţă a acumulării permanente Moacşa – Pădureni, jud. Covasna
Este prioritară punerea în siguranţă a barajului de la acumularea Moacşa – Pădureni şi apărarea împotriva inundațiilor a următoarelor obiective: Case şi gospodării -314 buc, Obiective socio economice -20 buc, Terenuri -750 ha,Drumuri naţionale 1 km (DN 11 si DN 13 E), Drumuri judeţene şi comunale -5 km ,Cale ferată – 300 m,Poduri și podeţe -4 buc,
Localităţi -3 ( Moacşa, Biţa și Reci )
Capacităţi: reabilitare echipament hidromecanic stavilă; turn de manevră baraj – 1 buc
Valoare investiţie: 650,000.00
Zonele apărate: Case si gospodării -314 buc, Obiective socio economice -20 buc, Terenuri -750 ha, Drumuri naţionale 1 km (DN 11 si DN 13 E) Drumuri judeţene şi comunale -5 km ,Cale ferată – 300 m,Poduri si podeţe -4 buc, Localităţi -3 (Moacsa, Biţa, Reci)

JUDEȚUL BRASOV
1.Combatere inundaţii râu Olt și afluenți sector Sânpetru-Racoş , Sector loc.Apața (extravilan) -loc. Augustin (intravilan)
Este necesară execuția lucrărilor, scopul fiind apărarea împotriva inundațiilor a următoarelor obiective: Case şi gospodării -10 buc, Drumuri judeţene și comunale -1.5 km, Căi ferate- 3.3 km, Teren -37 ha, Poduri -2
Capacităţi: terasamente albie -1.9 km
Valoare investiție:257,000.00
Zonele apărate: Case şi gospodării -10 buc, Drumuri judeţene şi comunale -1.5 km, Cai ferate- 3.3 km, Teren -37 ha, Poduri -2
2. Îndiguire pr.Homorodu Mare, Sector aval confluenţă râu Olt- jud.Hargita
Este necesară execuția lucrărilor, scopul fiind apărarea împotriva inundațiilor a următoarelor obiective: Case şi gospodării -15 buc, Drumuri judeţene şi comunale -1.1 km, Teren -160 ha, Poduri şi podeţe -3
Capacităţi: consolidări mal -2300 m; praguri -20 buc
Valoare investiție:1,716,000.00
Zonele apărate: Case şi gospodării -15 buc, Drumuri judeţene și comunale -1.1 km, Teren -160 ha, Poduri și podeţe3
3.Combatere inundații râu Olt și afluenți sector Sânpetru-Racoș – dig remuu pr.Bârsa , Extravilan loc.Bod, zona aval confluența cu pr. Ghimbășel până la confluență cu râul Olt
Este necesară execuția lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor a următoarelor obiective: Teren -440 ha,Drumuri comunale -2.3 km, Cai ferate 1 km, Poduri 1, Ferma -1
Capacităţi: protecţii mal stâng -900 m; protecţii mal drept- 900 m
Valoare investiție:1,400,000.00
Zonele apărate: teren -440 ha; drumuri comunale -2.3 km; căi ferate 1 km, Poduri 1;ferma -1

JUDEȚUL SIBIU
1.Amenajare curs de apă Sălişte , comuna Săliste, sat Săcel, jud Sibiu
Se solicită alocarea resurselor financiare necesare pentru realizarea lucrărilor cu scopul prevenirii producerii inundaţiilor și punerea în siguranţă a zonei critice (intravilan localitate Săcel)
Capacităţi: amenajare albie 700 m (recalibrare si apărari de mal)
Valoare investiție:600,000.00
Zonele apărate:case şi gospodării 30 buc ; podeţe 2 buc; străzi 1km; teren arabil 10 ha; alimentare cu apă și canalizare 2 km

JUDEȚUL OLT
1.Indiguire mal drept râu Olteţ la Fălcoiu, judetul Olt
În anul 2005, în urma viiturilor produse râul Olteţ, au fost afectate 48 de case din care: 2 distruse şi 46 avariate, utilitaţi aferente, 1,5 km DN 64, terenuri agricole. În zona localitaţii albia râului prezintă un curs meandrat şi instabil, având malurile înalte fiind prezente şi eroziuni active, punerea în siguranţă a obiectivelor existente depinde de stoparea fenomenelor erozive şi de asigurarea liniei de apărare în zonele depresionare
Capacităţi: indiguire 3,72 km
Valoare investiție:1,770,000.00
Zonele apărate: 48 case şi anexe gospodăreşti ; 1,5 km DN
2.”Regularizare pârâu Olteţ la Parscoveni, jud. Olt”
În ultimii ani, în zona comunei Pirscoveni, râul Olteţ a produs eroziuni puternice, distrugând terenuri şi punând în pericol casele riveranilor şi anexele gospodăreşti. La fiecare viitură şi apoi la retragerea acestora s-au produs puternice erodări ale malului stâng, râul mutându-şi des albia. Fară lucrări specifice de amenjare a albiei şi versantului, dat fiind natura permeabilă, predispoziţia la instabilitate a maului, se apreciază că procesul erozional distructiv se accentueaza sezonier.
Capacităţi: amenajare albie L=1000m
Valoare investiție:1,823,000.00
Zonele apărate: 28 case ; 45 anexe gospodăreşti ; 1,2 DC
3.Regularizare pârâu Dejeasca în Cătun Daroi, com Vitomireşti, jud. Olt
În urma viiturilor din ultimii ani, albia pârâului Dejeasca a suferit un proces complex de erodare a malurilor, cu precadere în zona malului drept în zona cătunului Daroi, combinat cu aluviuni depuse în albia minoră. Prin acest proces s-a creat o albie minora mai largă, cu tendinţe de extindere pe amplasamentul drumului comunal şi în zona imediat aval apărării de mal cu gabioane realizata în perioada 2011-2012. Cursul de apă este sinuos, are un puternic caracter torential, albia are latimi variabile.
Capacităţi: amenajare albie L=800 m; aparare de mal L=800 m
Valoare investiție:1,850,000.00
Zonele apărate: 22 gospodarii ; 2,6 km DC
ABA Olt a facut demersurile necesare pentru promovarea unor lucrări de investiții cu finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020
„Amenajarea complexă a afluenților Oltului de pe rama nordică a Munților Făgăraș cu potențial de risc la inundații din viituri rapide”.
În data de 17 octombrie 2018, la sediul Primăriei Porumbacu de Jos, alaturi de ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, au fost prezenți, directorul general al Administrației Naționale „Apele Române”(ANAR), Victor Sandu, directorul Administrației Bazinale de Apă(ABA) Olt, Ștefan Prală, directorul tehnic ABA Olt, Ștefan Pureca.
Directorul general al ANAR, Victor Sandu le-a prezentat participanților proiectul propus spre finanțare din fonduri UE prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), respectiv
„Amenajarea complexă a afluenților Oltului de pe rama nordică a Munților Făgăraș cu potențial de risc la inundații din viituri rapide”
Obiectivul de investiție are o valoare totală de aprox. 22 milioane de euro (108 milioane de lei).

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ